KUNDCASE:

Molnet ger möjlighet till nya samarbetsformer

Mängden interaktioner mellan anställda och volymen av information som hanteras på företag har ökat radikalt de senaste åren. Det här innebär stora utmaningar för många, men kan rätt hanterat även öppna för nya möjligheter. De företag som klarar anpassningen till den nya tidens krav på effektiva arbetssätt och transparens är de som lyckas bäst. I denna omställningsprocess är samarbetsplattformar i molnet en viktig tillgång.

För att företag ska vara konkurrenskraftiga över tid ställs allt högre krav på digitala, flexibla och tillgängliga arbetssätt. ”Företag måste helt enkelt se över sina arbetssätt och samarbetsformer. De som inte gör det blir snart omkörda”, säger Mats Ågren, VD på C.A.G Arete. I dag är Microsoft Office 365 och SharePoint de ledande plattformarna för effektivt samarbete och informationsutbyte inom företag. Här kombineras produktivitetsappar med intelligenta molntjänster för att skapa framgångsrika arbetssätt.

 

Större effekt av gjorda investeringar

På C.A.G har vi lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa företag till effektiva arbetssätt baserade på molnplattformar. Vi hjälper våra kunder att få större effekt av redan gjorda investeringar och att få ut maximal nytta av Office 365, SharePoint och Teams. ”Ofta har företagen investerat i nya plattformar men har inte tid eller kompetens att sätta sig in i hur de bäst kan användas för det egna behovet, och det är här vi kan hjälpa till. Vi jobbar alltid nära kundens verksamhet för att förstå var behoven finns och utveckla rätt lösning för varje enskild kund”, säger Mats. Under det senaste året har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan på dessa tjänster. För att möta efterfrågan har vi ökat vår satsning inom området och etablerat oss som en av de större leverantörerna.

 

Den digitala arbetsplatsen

För att lösa dagens komplexa företagsproblem krävs att många engagerade personer arbetar tillsammans. Vi hjälper våra kunder att skapa integrerade arbetsflöden i molnet, där nya och enklare metoder för att hantera processer inom företaget ges. Det medför att information kan skapas och delas inom företaget utan krångliga manuella processer och omvägar. ”Med den nya digitala arbetsplatsen styrs allt från ett ställe. Kommunikationsvägar förenklas, samarbeten blir effektivare och idéer kan snabbare omvandlas till verklighet. Det finns knappt några gränser för vad som kan åstadkommas”, menar Mats.

 

Från behovsanalys till implementation

Med många erfarna konsulter inom området kan vi hjälpa våra kunder hela vägen från att identifiera behov och skräddarsy effektiva samarbetsplattformar till att implementera lösningar och ge stöd. Beroende på behov hos kunden kan vi ta leveransansvar för hela åtaganden eller erbjuda specialister i projektets olika faser. Vi kan exempelvis skapa en digital arbetsplats som möjliggör nya sätt att samarbeta, utforma en effektiv avtalshantering eller skapa intranät med integrerad dokumenthantering. Oavsett lösning ligger vårt fokus alltid på att förstå kundens behov och leverera en användarvänlig lösning som skapar högsta möjliga affärsvärde.

KONTAKTPERSON
Mats Ågren
+46 76 811 31 00
mats.agren@cag.se

C.A.G-BOLAG SOM JOBBAT MED KOMPETENS MOLN

C.A.G ARETE

DELA

X
X