KUNDCASE:

Nya rutiner för ett starkare kollektiv

Landsorganisationen i Sverige (LO) behöver väl knappast någon närmare presentation, med omkring 1,5 miljoner medlemmar i 14 fackförbund har vi nog alla någon gång kommit i kontakt med deras arbete för rättvisa löner, god arbetsmiljö och rätt arbetstider. Förra året gick de ut i upphandling om ett nytt intranät och C.A.G var en av aktörerna som lämnade bud.

Idag kan vi stolt konstatera att vi säkrat uppdraget och när vi får förtroende från en organisation med en sådan stark roll i samhället, tycker vi att det säger något om vår pålitlighet och kompetens.

 

EFFEKTIVA ARBETSPROCESSER

Vi började med att göra en omfattande förstudie för att få en klar bild av läget. När vi kom i kontakt med dem hade de tagit fram en ambitiös tvåårsplan och det första steget i processen var införandet av ett nytt intranät. LO ville förändra sin verksamhet i grunden och skapa helt nya och mer effektiva arbetsprocesser samt bättre och enklare arbetsrutiner genom att till fullo utnyttja möjligheterna med ett modernt IT-system. Först samlade vi in information, sedan utvärderade vi de enskilda distriktens behov och så tittade vi på vilka möjligheter ett nytt intranät kunde ge. Till sist presenterade vi ett detaljerat lösningsförslag innan processen gick in i implementeringsstadiet.

 

RÄTT TEAM PÅ RÄTT PLATS

Med vår långa erfarenhet inom utveckling av verksamhetsanpassade intranät var det inga problem att sätta ihop det perfekta teamet med rätt kompetens för detta projekt. Vi valde att bygga det nya systemet funktion för funktion baserat på Microsoft Office 365 och i december kunde det första delmomentet tas i bruk. När allt är klart kommer LO ha ett av de mest moderna och effektiva arbetssätt man kan tänka sig med till exempel en ny yammer-funktion som gör det enkelt för alla medarbetare att samarbeta, dela kunskap och engagera varandra. Dessutom kommer den tidigare så tungrodda hanteringen av dokument och ärenden att då bara vara ett minne blott.

 

NÖJDA KUNDER ÄR BÄSTA KVITTOT

Positiv feedback från en kund är det bästa omdöme vi kan få för vårt arbete så när LO konstaterade att de var mer än nöjda med vårt förslag på intranätslösning och den förståelse vi visat för deras behov, tar vi det som bevis på att vi levererar som vi ska. Nu ser vi fram emot att tillsammans med LO ta deras nya intranät i bruk och under lång tid framöver bistå dem i att effektivisera sitt arbete för ökad rättvisa på våra arbetsplatser.

DELA

X
X