KUNDCASE:

Operation total tillgänglighet

Läkare som pratar med ett barn

Hälso- och sjukvården i Västmanlands Läns Landsting har över 6400 anställda med spridda arbetsuppgifter, allt från läkare och sjuksköterskor till administrativ personal. Vi fick i uppdrag att ge samtliga anställda ett nytt intranät.

EN DYNAMISK ARBETSPLATS

Vården är en unik arbetsplats, där man hela tiden rör sig organisatoriskt. Sjuksköterskor byter avdelningar från ena veckan till den andra, läkare byter skift och personal kommer och går. Det gör att behovet av välfungerande intern kommunikation, är stort. Men det är också utmaningen.

För att bättre förstå verksamheten genomfördes en noggrann förstudie. Genom ett stort antal möten med landstingets verksamhet analyserade vi de olika avdelningarnas behov kring hur de arbetar med exempelvis dokumenthantering och annan typ av internkommunikation.

 

ALLT I MOLNET

En ny samarbetsplattform implementerades i Office365 och SharePoint Online där de viktigaste funktionerna var att man kunde personalisera sin digitala arbetsplats med en automatiserad process som håller koll på behörighet. Samtidigt gavs det möjlighet till gemensamma arbetsytor där man kunde bjuda in kollegor tvärs över avdelningarna för att samarbeta i mindre icke organisatoriska grupper.

För att ge personal ständig tillgång till viktig information lades hela intranätet i molnet. Varje läkare och sjuksköterska kunde tillgodogöra sig informationen var de än befann sig: på sjukhuset, hemma, i sin mobil, på läsplattan eller datorn.

 

ETT VÄLINFORMERAT RESULTAT

Resultatet är Sveriges första intranät inom offentlig sjukvård som är helt utvecklat i molnet. Förhoppningen är att det ska bli standard för alla landsting i Sverige. Tills dess nöjer vi oss med att konstatera att sjukvården i Västmanland har fått ett verktyg som underlättar samarbete, minskar risken för misstag och ger snabbare beslutsprocesser.

DELA

X
X