KUNDCASE:

Stabilt hos IPM

Siffror och grafer på en datorskärm

IPM, Informed Portfolio Management, är en kapitalförvaltare med huvudkontor i Stockholm. De arbetar efter den ekonomiska teori som stipulerar att finansiella tillgångar har ett fundamentalt värde och att marknadspriserna fluktuerar runt det. Ett konstant flöde av stora mängder indata används för analys, och placeringar görs därefter. Investeringsmodellen är systematisk.

HÖGA KRAV STÄLLDA

Svårigheten när ett företag som IPM ska välja IT-leverantör är att hitta en partner som kan leva upp till de höga krav som ställs. Verksamheten är aktiv under en stor del av dygnets timmar – därför måste leverantören också vara det. Avbrott i driften kan innebära att IPM bryter mot kontrakt som ingåtts med kunder och partners, och kan därför innebära stora förluster ekonomiskt, men framförallt kan det vara en förlust förtroendemässigt som kan vara svår att reparera.

Dessutom består IPM:s IT-miljö till stor del av egenutvecklade applikationer och tillämpningar, och när behov och förutsättningar förändras måste lösningarna också göra det. Detta ställer höga krav på driften, som hela tiden måste vara lika föränderlig som verksamheten Det är därför avgörande för IPM att arbeta med ett IT-företag som kan leverera med stabilitet över tid, både vad gäller kapacitet, kunskap, lösningar och säkerhet. För IPM är kundens förtroende av största vikt; det innebär att alla som levererar till IPM måste vara långsiktiga och trovärdiga.

 

VI FLYTTAR IN

IPM valde oss framför en rad större aktörer. Varför? På grund av vår expertis, absolut. Men också på grund av vår storlek. Till skillnad från större leverantörer har vi en mer personlig approach till våra uppdrag, vilket är oumbärligt för IPM:s verksamhet. Vår ständiga närvaro och engagemang gör att vi lär känna IPM:s verksamhet och förstår den. Vi blir en del av fundamentet som IPM baserar sin styrka på och är nära där saker händer, både i verksamheten och i våra leveransprocesser. Den närvaron är en förutsättning för den service och enkla kommunikation som IPM uppskattar i vårt erbjudande.

På IPM:s uppdrag sköter vi den dagliga driften och tillhandahåller användarsupport till bolagets medarbetare. Våra IT-tekniker, med stor kunskap i såväl tekniska som finansiella applikationer, finns alltid till hands. Vårt skyddade datacenter erbjuder säker lagring av affärskritisk information.

 

ETT SÄKERT IPM

De som investerar i IPM:s modeller vill veta att IPM:s leverantörer inte är dagsländor, utan kan leverera år efter år – då är de investeringar man gjort utsatta för mindre risk. Tack vare vår totala leverans kan IPM erbjuda sina kunder högre tillgänglighet, snabbare service och högsta möjliga säkerhet i sina IT-system. I en bransch som deras är den stabiliteten avgörande.

KONTAKTPERSON
Magnus Fredholm
+46 8 785 23 71
magnus.fredholm@cag.se

C.A.G-BOLAG SOM JOBBAT MED IPM

C.A.G DATASTÖD

DELA

X
X