Bank & finans

Utifrån mina erfarenheter har jag under lång tid varit delaktig i den agila förändringsresan. Kunderna (både privatpersoner och [...]
CAG Group AB (publ) har tecknat avtal med AP7 rörande Konsulttjänster inom systemutveckling. C.A.G ska tillhandahålla konsulttjänster [...]
Du gör din fjärde vecka på C.A.G, hur känns det så här långt? Jag har hunnit vara här snart en månad och hunnit landa lite på kontoret [...]
Du gör din första vecka på C.A.G, hur känns det så här långt?  Jag har inte hunnit känna efter så mycket! Jag har ju både hunnit [...]
I samband med detta tillträder Johan Sunmo som ny VD för bolaget. Johan har lång erfarenhet från ledning och expertkonsulting inom Bank [...]
Dimension är ett affärskritiskt portföljsystem för innehav i finansiella instrument för Alecta. Genom det nya avtalet tar Alecta del av [...]
MER Consulting har varit aktiva inom bank och finans sedan 1984 och i kundportföljen finns flera av Sveriges största banker och [...]
X
X