C.A.G Datastöd

Hur kom du i kontakt med C.A.G Datastöd? Jag har arbetat länge i branschen och varit anställd hos min tidigare arbetsgivare i drygt 20 [...]
Ett strukturerat säkerhetsarbete kan till exempel innebära att ledningssystem för informations­säkerhet (LIS) införs (t.ex. baserat på [...]
I våras ställdes vi inför en situation där vi tillsammans med vår kund skulle skapa ett IT-system för att kunna köra årets stora [...]
  Hur kom det sig att du började på Datastöd? Jag har pluggat IT-Infrastructure and cloud engineer på Lernia Yrkeshögskola vilket [...]
KubeCon+CloudNativeCon är en konferens som kontinuerligt rullar runt hela världen med en frekvens om tre gånger om året: I Europa, USA [...]
Spinnaker is currently one of the top CI/CD tools and is moving steadily forward, but because I’m currently happy with CircleCI I have [...]
I samband med detta tillträder Johan Sunmo som ny VD för bolaget. Johan har lång erfarenhet från ledning och expertkonsulting inom Bank [...]
Dimension är ett affärskritiskt portföljsystem för innehav i finansiella instrument för Alecta. Genom det nya avtalet tar Alecta del av [...]
Slack beskrev hur tjänsten kan ses som mer än bara ett kommunikationsverktyg. Att en väl genomförd implementation av tjänsten kan [...]
GKE on-prem kommer snart, det vill säga en Google-managerad Kubernetes-tjänst som man kan köra hemma i den egna datahallen, en produkt [...]
X
X