C.A.G Engvall Security

Ett strukturerat säkerhetsarbete kan till exempel innebära att ledningssystem för informations­säkerhet (LIS) införs (t.ex. baserat på [...]
Välkommen till C.A.G Engvall Security. Hur känns det? Det känns verkligen jättebra att få börja! Jag har fått ett fint välkomnande och [...]
Välkommen till C.A.G Engvall Security. Hur känns det? Det känns verkligen jättebra, jag började i tisdags så allt är nytt. Att få [...]
Livskämpar är ett innovationsprojekt för att skapa en digital följeslagare för personer som inte vet om de orkar leva. [...]
En intressant notering vi ofta gör är att det långt ifrån alltid är ett tydligt samband mellan ”moget säkerhetsarbete” och en defacto [...]
Ett annat vanligt bekymmer är för svaga lösenord och att samma svaga lösenord/kod används på flera ställen. Ytterligare ett exempel på [...]
Välkommen till C.A.G Engvall Security. Hur känns det? Det känns verkligen jättebra! Jag går direkt ut i uppdrag som [...]
På rubriken Fjärrstyrning, Fjärrsupport och Distansutbildning så höll Johan Hanna och Alexandra Dandenell, från C.A.G Engvall Security, [...]
Du gör din första vecka på C.A.G, hur känns det så här långt? Det känns verkligen jättebra. Så klart en del att sätta sig in i men det [...]
Är IT-säkerhet eller Informationssäkerhet också din passion? Sist men inte minst – Vill du tillhöra ett skönt gäng? Hör av dig [...]
X
X