C.A.G Mälardalen

Avyttringen följer vår strategi med fokusering på IT-specialistkonsulting i storstadsregioner samt verksamheter med en tydlig [...]
Aktörer som hanterar biobränslen måste ha ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. För att få det måste man ha ett kontrollsystem [...]
En tydlig molnstrategi blir allt viktigare för företag som vill utveckla sin verksamhet på nya och innovativa sätt och med AWS [...]
VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. De arbetar med hållbar och [...]
Arbetsplatsen är namnet på den gemensamma digitala samarbetsplattform där Region Västmanlands medarbetare kan hämta och dela [...]
Sedan en tid tillbaka har C.A.G agerat beställarstöd till Lärarförbundet inför inköp av ett nytt IT-system för förtroendevalda. Målet [...]
INFORMATION Tid: 12 maj, kl. 10-12 Plats: C.A.G Mälardalen, Slottsgatan 21, Västerås AGENDA 10.00 C.A.G hälsar välkomna. Tomas Täuber, [...]
Projektet startade i början på 2016 och kommer att pågå under tre år där arbetet är uppdelat i sprintar på vardera sex månader. Man [...]
X
X