Konsultbloggen

Du återvänder till C.A.G, vad fick dig att komma tillbaka? Bra fråga! Jag har varit borta från C.A.G Engvall Security i cirka två år [...]
För att uppnå detta har olika arbetsmodeller[1] utvecklats. Detta gäller inom bank- och finansbranschen såväl som inom andra branscher. [...]
Det här är en negativ trend som växt sig starkare och starkare sedan starten för fem-sex år sedan. Det handlar om kriminalitet i syfte [...]
Varför C.A.G Engvall Security? Jag har alltid varit intresserad av IT-säkerhetsområdet och är född väldigt nyfiken. Jag läste till [...]
Raymarine 2-star (tidigare Östersjömaran, Watski 2-star) är ett numera klassiskt doublehanded-race på Ostkusten varje försommar. Två [...]
Vad är Release Management? Release Management, också kallat releasehantering på svenska, är som navet i utvecklingshjulet. Det är en [...]
Notera att vi för enkelhetens skull enbart pratar om agila projekt vilka är 2x mer sannolika att avslutas med framgång jämfört med [...]
Det finns olika former av phishing-attacker och den senaste tiden har de blivit alltmer sofistikerade. Attackerna blir mer och mer [...]
Varför föll valet på C.A.G? Min svåger arbetar på C.A.G Contactor och han har alltid pratat gott om bolaget. Jag har länge varit [...]
Hur kom du i kontakt med C.A.G? Det började med att jag arbetade tillsammans med en konsult från C.A.G, i ett uppdrag. Då kom jag i [...]
X
X