Konsultbloggen

Varför föll valet på C.A.G? Min svåger arbetar på C.A.G Contactor och han har alltid pratat gott om bolaget. Jag har länge varit [...]
Hur kom du i kontakt med C.A.G? Det började med att jag arbetade tillsammans med en konsult från C.A.G, i ett uppdrag. Då kom jag i [...]
Hur kom du i kontakt med C.A.G? Jag kom i kontakt med C.A.G Arete för många år sedan. Jag arbetade i ett projekt hos min dåvarande [...]
Du återvänder till C.A.G, vad fick dig att komma tillbaka? Ja jag lämnade C.A.G Contactor för något år sedan men jag längtade verkligen [...]
Hur kom du i kontakt med C.A.G? För några år sedan så blev jag inbjuden till C.A.G MERs kundevent (deras återkommande oktoberfest) då [...]
Hur känns det? Det känns jättebra! Jag har precis börjat arbeta på C.A.G MER men jag känner mig redan nu väldigt uppskattad, sedd och i [...]
Utifrån mina erfarenheter har jag under lång tid varit delaktig i den agila förändringsresan. Kunderna (både privatpersoner och [...]
Ett strukturerat säkerhetsarbete kan till exempel innebära att ledningssystem för informations­säkerhet (LIS) införs (t.ex. baserat på [...]
Välkommen till C.A.G Engvall Security. Hur känns det? Det känns verkligen jättebra att få börja! Jag har fått ett fint välkomnande och [...]
För ett tag sedan granskade jag ett ärende som var aningen större än vanligt och jag hade svårt att följa med bland alla commits. [...]
X
X