Nyheter

Vårt nyhetsbrev ger dig senaste insikterna och uppdateringarna


SENASTE JOBBEN

Anders Frisk Skeppare, stortrim, strategi/navigering på havet Vilka är dina tidigare seglings-erfarenheter? Jag har kappseglat i ganska [...]
Ett händelserikt år och ett starkt fjärde kvartal Fjärde kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 134,5 (110,5) MSEK, en ökning [...]
CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank, som är bolagets Certified Adviser för [...]
Ramavtalet omfattar registrering av information om den materiel som FMV och Försvarsmakten anskaffar samt förvaltning av stödsystem. [...]
Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i CAG Group ABs (publ) [...]
Vår koncernchef och VD Åsa Landén Ericsson berättar vad som skiljer ut IT-konsultföretaget från konkurrenterna och hur C.A.G ska [...]
Åsa Landén Ericsson, VD, kommenterar: ”Vi är väldigt glada över att ha genomfört en framgångsrik nyemission och noteringsprocess. [...]
C.A.G har nyligen genomfört en nyemission inför listning på Nasdaq First North Premier. Nyemissionen tillförde Bolaget 70,0 MSEK före [...]
Sista teckningsdag i Erbjudandet var den 29 november 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 5 443 713 till 6 520 939 under [...]
Avyttringen följer vår strategi med fokusering på IT-specialistkonsulting i storstadsregioner samt verksamheter med en tydlig [...]
X
X