Pressmeddelanden

CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Cadeia AB. Cadeia är specialister inom Business Intelligence & Analytics och [...]
CAG Groups (publ) årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets webbplats, www.cag.se, där den finns tillgänglig för [...]
CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Cadeia AB. Cadeia är specialister inom Business Intelligence & Analytics [...]
Aktieägarna i CAG Group AB, 556297-2504, kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.Med anledning av coronaviruset (covid-19) och [...]
Det utestående teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 i CAG Group AB (publ) har nu avslutats. Av 320 000 utestående optioner [...]
C.A.G Datastöd har anlitats för att leverera IT-tjänster till Cliens Kapitalförvaltning. Cliens är ett ledande fristående fondbolag med [...]
CAG Group AB (publ) har erlagt avtalad tilläggsköpeskilling till säljarna av CAG Consoden AB som förvärvades i januari 2020. Erlagd [...]
Förvärv inom e-handel, omsättningstillväxt och stabilt resultat Fjärde kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 143,5 (132,7) [...]
CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Ateles Consulting AB. Ateles är specialister på att utveckla e-handelslösningar med [...]
CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Ateles Consulting AB. Ateles är specialister inom e-handelslösningar och [...]
X
X