Pressmeddelanden

Som tidigare kommunicerats utgår en del av köpeskillingen i form av nyemitterade aktier i C.A.G. Styrelsen har därför med stöd av [...]
Fortsatt förbättrat resultat och starkt kassaflöde Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 124,6 (127,0) MSEK. Rensat för [...]
Viveka Ekberg har efter sex år som ledamot i styrelsen för CAG Group AB meddelat att hon lämnar sitt uppdrag i förtid. Utträdet sker [...]
Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 23 mkr. Vid tillträde utgår 11,3 mkr i kontant betalning samt 4,8 mkr i aktier i C.A.G baserat på [...]
Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utdelning till [...]
Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utveckling och [...]
Första kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 130,7 (129,7) MSEK, en ökning med 0,8%. Rensat för C.A.G Mälardalen som [...]
I samband med detta tillträder Johan Sunmo som ny VD för bolaget. Johan har lång erfarenhet från ledning och expertkonsulting inom Bank [...]
Dimension är ett affärskritiskt portföljsystem för innehav i finansiella instrument för Alecta. Genom det nya avtalet tar Alecta del av [...]
CAG Groups (publ) årsredovisning för 2018 har idag publicerats på bolagets webbplats, www.cag.se, där den finns tillgänglig för [...]
X
X