Pressmeddelanden

Vårt nyhetsbrev ger dig senaste insikterna och uppdateringarna


SENASTE JOBBEN

Ett händelserikt år och ett starkt fjärde kvartal Fjärde kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 134,5 (110,5) MSEK, en ökning [...]
CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank, som är bolagets Certified Adviser för [...]
Ramavtalet omfattar registrering av information om den materiel som FMV och Försvarsmakten anskaffar samt förvaltning av stödsystem. [...]
Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i CAG Group ABs (publ) [...]
Åsa Landén Ericsson, VD, kommenterar: ”Vi är väldigt glada över att ha genomfört en framgångsrik nyemission och noteringsprocess. [...]
C.A.G har nyligen genomfört en nyemission inför listning på Nasdaq First North Premier. Nyemissionen tillförde Bolaget 70,0 MSEK före [...]
Sista teckningsdag i Erbjudandet var den 29 november 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 5 443 713 till 6 520 939 under [...]
C.A.G är en familjär IT-koncern som erbjuder kvalificerad specialist- och verksamhetskonsulting med fokus på IT-management, [...]
Åsa har lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete i tech- och konsultbolag som bland annat omfattar VD- och [...]
X
X