Pressmeddelanden

CAG Group AB (publ) tecknar partneravtal med testplattformsleverantören Tricentis. Tillsammans blir de bägge bolagen en stark spelare [...]
Ökat resultat och stärkt kassaflöde Tredje kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 99,8 (97,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om [...]
Institutionella investerare har idag förvärvat 200 000 befintliga aktier i CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) via en [...]
Jämställdhet är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle och den kommer att ha stor påverkan på idrottens utveckling framöver. [...]
Som tidigare kommunicerats utgår en del av köpeskillingen i form av nyemitterade aktier i C.A.G. Styrelsen har därför med stöd av [...]
Fortsatt förbättrat resultat och starkt kassaflöde Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 124,6 (127,0) MSEK. Rensat för [...]
Viveka Ekberg har efter sex år som ledamot i styrelsen för CAG Group AB meddelat att hon lämnar sitt uppdrag i förtid. Utträdet sker [...]
Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 23 mkr. Vid tillträde utgår 11,3 mkr i kontant betalning samt 4,8 mkr i aktier i C.A.G baserat på [...]
Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utdelning till [...]
Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utveckling och [...]
X
X