Pressmeddelanden

CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Ateles Consulting AB. Ateles är specialister på att utveckla e-handelslösningar med [...]
CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Ateles Consulting AB. Ateles är specialister inom e-handelslösningar och [...]
CAG Group AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag CAG Novus Consulting AB tecknat ett viktigt ramavtal med Försvarets materielverk [...]
Slutlig inlösen av utestående 60 000 köpoptioner har skett i C.A.Gs program 2017/2020, riktat till bolagets CFO och tidigare [...]
I delårsrapporterna för kvartal 2 och kvartal 3 har siffor gällande helåret 2018 angivits för 2019. Detta har nu korrigerats, se [...]
Fortsatt tillväxt och ökad rörelsemarginal Tredje kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 107,4 (99,8) MSEK, motsvarande en [...]
Valberedningen består av: Mats Andersson, valberedningens ordförande (representerande Bo Lindström) Anders Hillerborg (representerande [...]
Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 139,9 (124,6) MSEK, motsvarande en tillväxt om 12,3% varav förvärvad tillväxt [...]
CAG Group (publ) har erhållit certifiering som ”en mycket bra arbetsplats” enligt Great Place to Work®. Great Place To Work Sverige har [...]
C.A.G Datastöd certifieras enligt den omfattande informationssäkerhetsstandarden ISO 27001. Certifieringen omfattar styrning och [...]
X
X