Pressmeddelanden

C.A.G Mawell, IT-koncernen C.A.Gs spetsbolag inom Hälsa, Vård & Omsorg, breddar sitt erbjudande med masterdata, BI och [...]
Starkt kassaflöde och ytterligare förvärv   Fjärde kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 132,7 (134,5) MSEK, motsvarande [...]
CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Consoden AB. Consoden är ett konsultföretag inriktat på avancerad verksamhets- [...]
CAG Group AB (publ) tecknar partneravtal med testplattformsleverantören Tricentis. Tillsammans blir de bägge bolagen en stark spelare [...]
Ökat resultat och stärkt kassaflöde Tredje kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 99,8 (97,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om [...]
Institutionella investerare har idag förvärvat 200 000 befintliga aktier i CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) via en [...]
Jämställdhet är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle och den kommer att ha stor påverkan på idrottens utveckling framöver. [...]
CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Engvall Security AB. Som tidigare kommunicerats utgår en del av [...]
Fortsatt förbättrat resultat och starkt kassaflöde Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 124,6 (127,0) MSEK. Rensat för [...]
Viveka Ekberg har efter sex år som ledamot i styrelsen för CAG Group AB meddelat att hon lämnar sitt uppdrag i [...]
X
X