Pressmeddelanden

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev ger dig senaste insikterna och uppdateringarna


SENASTE JOBBEN

Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utdelning till [...]
Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utveckling och [...]
Första kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 130,7 (129,7) MSEK, en ökning med 0,8%. Rensat för C.A.G Mälardalen som [...]
I samband med detta tillträder Johan Sunmo som ny VD för bolaget. Johan har lång erfarenhet från ledning och expertkonsulting inom Bank [...]
Dimension är ett affärskritiskt portföljsystem för innehav i finansiella instrument för Alecta. Genom det nya avtalet tar Alecta del av [...]
CAG Groups (publ) årsredovisning för 2018 har idag publicerats på bolagets webbplats, www.cag.se, där den finns tillgänglig för [...]
”Vi är väldigt glada att få välkomna Creades som ny storägare i C.A.G. Det är av stort värde att Bolaget får en långsiktig och [...]
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken [...]
Ett händelserikt år och ett starkt fjärde kvartal Fjärde kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 134,5 (110,5) MSEK, en ökning [...]
CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank, som är bolagets Certified Adviser för [...]
X
X