Pressmeddelanden

Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 139,9 (124,6) MSEK, motsvarande en tillväxt om 12,3% varav förvärvad tillväxt [...]
CAG Group (publ) har erhållit certifiering som ”en mycket bra arbetsplats” enligt Great Place to Work®. Great Place To Work Sverige har [...]
C.A.G Datastöd certifieras enligt den omfattande informationssäkerhetsstandarden ISO 27001. Certifieringen omfattar styrning och [...]
Vid årsstämma i CAG Group AB idag den 12 maj 2020 beslutade stämman, bland annat, om följande. Beslut om disposition av bolagets [...]
Första kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 142,0 (130,7) MSEK, motsvarande en tillväxt om 8,7% varav förvärvad tillväxt [...]
CAG Groups (publ) årsredovisning för 2019 har idag publicerats på bolagets webbplats, www.cag.se, där den finns tillgänglig för [...]
CAG Group AB (publ) har tecknat avtal med AP7 rörande Konsulttjänster inom systemutveckling. C.A.G ska tillhandahålla konsulttjänster [...]
Aktieägarna i CAG Group AB, 556297-2504, kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 37 i [...]
C.A.G Mawell, IT-koncernen C.A.Gs spetsbolag inom Hälsa, Vård & Omsorg, breddar sitt erbjudande med masterdata, BI och [...]
Starkt kassaflöde och ytterligare förvärv   Fjärde kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 132,7 (134,5) MSEK, motsvarande [...]
    X
    X