Systemförvaltning

Vissa system ställer högre krav än andra. Förvaltning av finanssystem är ett bra exempel på det. Det kräver en specifik förståelse för hur förvaltning, processer, regler och ramverk faktiskt ser ut.

Våra konsulter tar ett helhetsansvar inom utveckling och förvaltning av finansiella system. Utmaningarna kan gälla allt från analyser och utredningar, till projekt i samband med migrering från äldre till nyare system.

Vid förvaltning vänder vi oss i första hand till dig som har en egen förvaltningsorganisation, där systemen behöver anpassas till olika förändringar. Exempelvis kan det handla om att lägga in rätt information i systemen, att registrera affärer på rätt sätt eller addera nya handelsinstrument. En viktig del av systemutvecklingen ligger i att utveckla nya applikationer, uppgradera eller ta projektledarrollen.

Vi har en stark verksamhetskompetens, där vi fokuserar på skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov. I praktiken innebär det att vi ofta sitter hos dig som kund och arbetar fram lösningarna tillsammans. Vi bidrar med systemkunskapen kring finansiella system som exempelvis Simcorp Dimension, Charles River, Tradesec och Bloombergs produkter.

UTVALDA UPPDRAG INOM SYSTEMFÖRVALTNING

DELAVAL

Läs mer

REGION
VÄSTMANLAND

Läs mer

KONTAKTPERSON
Daniel Johansson
+46 785 23 22
daniel.johansson[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM SYSTEMFÖRVALTNING

    BOLAG INOM C.A.G SOM
    JOBBAR INOM SYSTEMFÖRVALTNING

      C.A.G DATASTÖD

    X
    X