DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström, privat och genom bolag 1 502 096 22,6%
Creades 646 000 9,7%
Nordea Fonder 634 399 9,6%
Cliens Småbolagsfond 264 060 4,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 166 087 2,5%
Markus Åkesson 160 000 2,4%
Daniel Marell 150 200 2,3%
Michael Ekman 131 807 2,0%
Mattias Reimer 118 850 1,8%
Johan Widén 113 800 1,7%
Summa 10 största ägarna  3 887 299 58,5%
Övriga aktieägare 2 752 697 41,5%
SUMMA 6 639 996 100%

X
X