DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström, privat och genom bolag 1 442 096 20,7%
Creades 721 000 10,3%
Nordea Fonder 642 011 9,2%
Cliens Småbolagsfond 264 060 3,8%
Markus Åkesson 165 500 2,4%
Nordnet Pensionsförsäkring 163 436 2,3%
Michael Ekman 132 307 1,9%
Mattias Reimer 120 860 1,7%
Johan Widén 113 800 1,6%
Håkan Kihlert 105 500 1,5%
Summa 10 största ägarna  3 870 570 55,4%
Övriga aktieägare 3 110 558 44,6%
SUMMA 6 981 128 100%

X
X