DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström, privat och genom bolag 1 442 096 21,7%
Creades 646 000 9,7%
Nordea Fonder 642 011 9,7%
Cliens Småbolagsfond 264 060 4,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 168 637 2,5%
Markus Åkesson 160 000 2,4%
Daniel Marell 134 870 2,0%
Michael Ekman 131 807 2,0%
Mattias Reimer 119 000 1,8%
Johan Widén 113 800 1,7%
Summa 10 största ägarna  3 822 281 57,6%
Övriga aktieägare 2 817 715 42,4%
SUMMA 6 639 996 100%

X
X