DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström, privat och genom bolag 1 442 096 20,5%
Creades 773 600 11%
Nordea Fonder 740 565 10,5%
Cliens Småbolagsfond 264 060 3,7%
Markus Åkesson 165 500 2,3%
Michael Ekman 132 307 1,9%
Mattias Reimer 121 190 1,7%
Johan Widén 113 800 1,6%
Håkan Kihlert 105 500 1,5%
Bo Lundqvist 103 500 1,5%
Summa 10 största ägarna  3 962 118 56,2%
Övriga aktieägare 3 083 304 43,8%
SUMMA 7 045 422 100%

X
X