DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström, privat och genom bolag 1 442 096 20,5%
Nordea Fonder 781 633 11,1%
Creades 773 600 11,0%
Cliens Småbolagsfond 264 060 3,7%
Michael Ekman 132 307 1,9%
Mattias Reimer 121 630 1,7%
Johan Widén 113 800 1,6%
Markus Åkesson 110 000 1,6%
Håkan Kihlert 105 500 1,5%
Bo Lundqvist 103 500 1,5%
Summa 10 största ägarna  3 948 126 56,0%
Övriga aktieägare 3 097 296 44,0%
SUMMA 7 045 422 100%

X
X