ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma 2019 

[PDF]

Fullmaktsformulär årsstämma 

[PDF]

Styrelsens yttrande 18 kap 4 § aktiebolagslagen

[PDF] 

Valberedningens motiverade yttrande

[PDF]

Protokoll årsstämma 2019

[PDF]

X
X