ÅRSSTÄMMA

Årsstämma 2020 kommer att äga rum tisdagen den 12 maj 2020 kl. 16:00 på C.A.Gs huvudkontor, Kungsgatan 37 (3 trappor) Stockholm

Kallelse till årsstämma 2020

[PDF]

Fullmaktsformulär årsstämma 

[PDF]

Styrelsens yttrande 18 kap 4 § aktiebolagslagen

[PDF] 

Valberedningens motiverade yttrande

[PDF]

Protokoll årsstämma 2020

[PDF]

X
X