ÅRSSTÄMMA

Årsstämma 2021 kommer att äga rum torsdagen den 6 maj 2020. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

Kallelse till årsstämma 2021

[PDF]

Formulär för förhandsröstning

[PDF]

Fullmaktsformulär årsstämma 

[PDF]

Styrelsens yttrande 18 kap 4 § aktiebolagslagen

[PDF] 

Valberedningens motiverade yttrande

[PDF]

Protokoll årsstämma 2021

[PDF]

X
X