IT-Management

Vi är specialister inom alla typer av IT-projekt. Oavsett om vi ansvarar för hela eller delar av projektet hjälper vi ditt företag med allt från krav och implementation till drift och förvaltning.

AGILT LEDARSKAP

De flesta IT-projekt drivs idag genom tillämpning av agila utvecklingsmodeller som exempelvis Scrum eller Kanban. För att få det högsta värdet ur en agil modell ställs särskilda krav både på organisationen och teamet.

Mer om AL

DIGITAL VERKSAMHETS­UTVECKLING

Alla verksamheter har unika krav på sina IT-lösningar. Vi hjälper er att ställa dem. På en föränderlig marknad måste lösningarna vara flexibla.

Mer om DV

BESTÄLLARSTÖD

En bra beställare får ut den verkliga affärsnyttan av IT-lösningar, men då IT sällan är en del av kärnverksamheten kan det vara svårt att formulera rätt krav.

Beställarstöd

FÖRÄNDRINGS­LEDNING

En förändring måste vara väl förankrad i en organisation så att alla berörda parter känner sig delaktiga och bidrar i arbetet. Vi stöttar ledningen i denna process genom att upprätta effektiva kommunikationsvägar.

Förändringsledning

PROJEKTLEDNING

En kompetent projektledare är en förutsättning för varje IT-projekt. Våra konsulter besitter både en stark beslutsförmåga och en djup förståelse för själva tekniken vilket gör att ni når era mål i tid.

Projektledning
KONTAKTPERSON

Mats Ågren
+46 76 811 31 00
mats.agren[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM IT-MANAGEMENT

    X
    X