Förändringsledning

En förändring måste vara väl förankrad i en organisation så att alla berörda parter känner sig delaktiga och bidrar i arbetet. Vi stöttar ledningen i denna process genom att upprätta effektiva kommunikationsvägar.

Vi ser till att det hela tiden finns de bästa förutsättningarna för ett lugnt och taktiskt förändringsarbete. Vi upprättar workshops för att säkerställa delaktigheten hos alla berörda och allt efter behov kan vi agera projektledare, coach eller process- och organisationsutvecklare.

Ett effektivt ledarskap leder till engagerade medarbetare och partners som känner sig motiverade att aktivt delta i förändringsarbetet. Detta innebär både högre kvalitet och tids- och kostnadsbesparingar.

UTVALDA UPPDRAG INOM FÖRÄNDRINGSLEDNING

KAMASA TOOLS

Läs mer

LO MODERNISERAS

Läs mer

KONTAKTPERSON
Mats Ågren
+46 76 811 31 00
mats.agren[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM FÖRÄNDRINGSLEDNING

  BOLAG INOM C.A.G
  SOM JOBBAR INOM
  FÖRÄNDRINGSLEDNING

  C.A.G ARETE
  C.A.G DATASTÖD
  C.A.G NOVUS
  C.A.G SENSEUS
  C.A.G CONSODEN

  X
  X