Under ständig utveckling

Man bakifrån som sitter vid ett bord och jobbar på sin dator

Hur gör man för att ligga i topp i en bransch som ständigt förändras? Vi är övertygade om att svaret ligger hos våra konsulter. Det har visat sig vara en lyckosam insikt.

Varje år anordnar vi otaliga tillfällen att mötas: konferensresor, seminarier samt föreläsningar med interna och externa utbildare. Test blandas med utveckling och det ges gott om tillfällen att labba. Våra konsulter uppmuntras att utvärdera nya trender, implementera nya metoder och tekniker samt överföra nyförvärvad kompetens till kundernas organisationer. Hos oss har varje konsult en personlig kompetensutvecklingsplan och mycket av kompetensutvecklingen sker på betald arbetstid. Kompetensnätverken höjer inte bara den tekniska kompetensen i koncernen utan skapar även engagemang hos konsulterna. Det får både individen och företaget att växa.

Vi har bland utbildat projektledare inom ledarskap, testare och utvecklare i Protractor, utvecklat frontend i Angular JS, utbildat oss i JAutomate, Akka.NET och Bootstrap samt labbat med databasen Elasticsearch och Arquillian. Dessutom har vi fördjupat oss inom kvalitetsstandarder i finansiell IT, utvecklat backendsystem med Spring Boot, Mongo DB och REST-tjänster, labbat med SoapUI och skapat testfall.

Men det kanske viktigaste resultatet av vår satsning på kompetensnätverken är den företagskultur det fört med sig. En fantastisk öppenhet och prestigelöshet där kunskapsöverföring är något självklart. Vi har varit i branschen länge nog för att veta att det är något som inte bara placerar oss i topp, utan också gör att det är där vi förblir.

DELA

X
X