C.A.G Datastöd på Frontiers by Slack 2018

Under mina två intensiva dagar på Frontiers by Slack i London fick jag ta del av information och nyheter som kommer härnäst samt även ta del av olika success-stories där en implementation av tjänsten påverkat organisationen på ett eller flera positiva sätt.

C.A.G Datastöd på Frontiers by Slack 2018

C.A.G Datastöd på Frontiers by Slack 2018 4032 3024 C.A.G

Slack beskrev hur tjänsten kan ses som mer än bara ett kommunikationsverktyg. Att en väl genomförd implementation av tjänsten kan genomsyra samtliga delar av verksamheten och på så sätt skapa transparens och uppmuntra kunskapsspridning inom organisationen. Slacks filosofi och målsättningen, att underlätta det dagliga arbetet, förtydligades med success stories från olika typer av verksamheter. Företaget bjöd även på några nyheter som kommer till tjänsten.

Förbättringar av tjänsten

Snabbare nedladdning av innehåll. Målsättningen är att komma ner under 1 sekunds inladdning. Minskat krav på uppkoppling – tjänsten kräver inte längre bra uppkoppling för att ladda innehållet. Minskad mängd data som hämtas när tjänsten laddas in. En kategoriserad översikt av kanaler kommer där användare kan få en överblick av de olika kanaltyperna i sin menyrad

Slacks Enterprise Key Management (EKM) feature var en intressant nyhet. Denna funktion möjliggör egen hantering av hur kryptering av innehåll inom den egna Slack-workspacen. Med stöd av Amazon Web Services (AWS) -konto erhåller workspace-admins själva möjligheten att kryptera innehållet. Administratören för den workspacen erhåller även denna krypteringsnyckel själv. Intressant var även att denna kryptering kan göras mer detaljerad genom egen konfiguration av krypteringsnyckeln. Detta innebär exempelvis att admins får kontrollen att kryptera innehåll som skickats inom en viss kanal samt möjligheten att kryptera meddelanden från en specifik användare eller meddelanden som skickats under ett visst tidsspann.

Success-stories

IT-lösningar efter användarens behov. Jag lyssnade på Mattias Hindfelt, CIO (EQT), som berättade om sin vision av hur valet av IT-lösningar inom en modern organisation inte bara ska vara ”Good enough” för behovet, utan hur valet av IT-lösningar snarare bör styras av arbetarna själva för att de ska känner sig bekväma. Han beskrev att en smart verksamhet uppmuntrar ett BYOD- (Bring Your Own Device) och BYOApps-tänk för att maximera produktivitet och kreativitet per användare. Slack är på så sätt ett smidigt verktyg, då denna erbjuder en stor mängd integrationsmöjligheter med andra verktyg och tjänster.

Samarbeten, appar, integrationer

Box beskrev hur tjänsten kan används i Slack och hur delningslänkar inom Slack visas som indexerade filer som även går att hitta inom Slacks sökfunktion.

Troops som hade en egen monter beskrev sitt samarbete med Salesforce och automation inom Slack. Detta medför på så sätt ett smart workflow för att följa upp säljleads.

Guru är ett verktyg som möjliggör integration av olika all-web-based applikationer. Genom att integrera Guru i Slack kan information, likt en knowledge-base, hämtas från samtliga applikationer som integreras med Guru.

Utöver dessa aktörer var även Atlassian, Okta, DropBox mfl. på plats.

Genom de nyheter och samarbeten som presenterades, gav Slack Frontiers mig en massa idéer och inspiration som jag kan ha i åtanke när jag planerar hur vi ska arbeta i C.A.G Datastöds workspace.

Kontaktperson

Viktor Sjölund

+46 70 766 70 35

viktor.sjolund@cag.se

X
X