C.A.G Engvall Security gästar Syndatadagen

Digitalisering och tillgänglighet i vården är något vi i stor utsträckning verkar för men hur tar man med sig säkerhetsaspekterna? Det var några frågeställningar som Alexandra Dandenell och Johan Hanna från C.A.G Engvall Security föreläste om på Syndatadagen.

C.A.G Engvall Security gästar Syndatadagen

C.A.G Engvall Security gästar Syndatadagen 4609 3077 C.A.G

På rubriken Fjärrstyrning, Fjärrsupport och Distansutbildning så höll Johan Hanna och Alexandra Dandenell, från C.A.G Engvall Security, föredrag idag på Syndatadagen. De berättade om att digitalisering och tillgänglighet i vården är något som är mycket positivt då man kan nå ut till exempelvis personer som av olika anledningar har svårt att lämna hemmet. Här är det dock viktigt att ha med säkerhetsaspekter och ett medvetet säkerhetstänk. Möjligheter som presenterades under föredraget är att vården kan nå användare remote via mobiltelefon, dator och läsplattor, vilket gör det mer tillgängligt. Specialistkompetens som sitter på annan plats i landet kan nå fler som har behov av deras kompetens. Man behöver dessutom inte vara bunden till en viss plats för att nyttja denna tjänst, varken som användare eller anställd.

Det finns dock en hel del risker med ökad tillgänglighet. Några exempel är social engineering, dvs människor som utger sig för att vara någon annan och lyckas på så sätt koppla upp sig på någon annans dator som obehörig. Datorer utan brandvägg eller virusskydd är en annan risk. Detta kan ju vara svårt att styra då du inte vet status hos personens dator ”på andra sidan”, därför är det viktigt att informera kring vikten av detta och se till att utbilda användarna i ett säkerhetstänk. Att ta under övervägande är att alla inte har tillgång till en dator, smartphone eller internet, så dessa personer behöver man hitta andra lösningar till för att nå.

Några viktiga aspekter att tänka på vid val av IT-lösning är att se till att det är krypterad trafik, vilka lagar som styr vid användande (exempelvis GDPR) och hur man autentiserar sig i verktyget. Det är även viktigt att se till att ha en tydlig kravbild för hur verktyget ska kunna användas samt se över riskerna innan företag börjar erbjuda denna typ av tjänst. Både funktionella och icke-funktionella krav på funktion och säkerhet bör ställas. De pratade även om vikten av utbildning till de som ska använda verktyget, så att båda parter använder verktyget på ett korrekt sätt. Avslutningsvis berättade de om att digitalisering och eHälsa öppnar upp för nya arbetssätt som kan ge oändliga möjligheter; man måste bara vara beredd på riskerna och komma ihåg säkerhet i arbetet.

Föredraget var mycket uppskattat och det märktes inte minst utifrån alla frågor som Alexandra och Johan fick besvara 🙂

Kontaktperson

Annika Rogneby

+46 70 687 33 08

annika.rogneby@cag.se

X
X