C.A.G Healthcare gästföreläser på Karolinska Institutet

Igår höll C.A.G Healthcare en fullsatt gästföreläsning i kursen "Current Research and trends in health informatics" på Karolinska Institutet!

C.A.G Healthcare gästföreläser på Karolinska Institutet

C.A.G Healthcare gästföreläser på Karolinska Institutet 4032 2621 C.A.G

Kursen riktar sig till studenter som läser andra året på programmet i hälsoinformatik. Många av studenterna i hälsoinformatik arbetar inom vården och har en vårdutbildning i grunden och vill arbeta med digitalisering av hälsa, vård och omsorg. Flera av C.A.G Healthcares konsulter inom hälsoinformatik har tidigare själva studerat vid Karolinska Institutet, och det var tack vare vår informatiker Malin Lindberg som vi fick möjlighet att gästföreläsa.

Vilka är de största aktörerna inom ekosystemet för svensk hälso-, sjukvård och välfärd? Hur ser infrastrukturen ut? Vilka trender, och vilka utmaningar, finns inom branschen? Stora frågor och kunskap som kan vara viktig att ha med sig ut i arbetslivet som blivande hälsoinformatiker. En av våra duktiga och erfarna hälsoinformatiker, Claudia Ehrentraut, gick igenom den nationella infrastrukturen för e-hälsa. Studenterna fick en överblick över hur den nationella infrastrukturen uppbyggd och vilka nationella tjänster finns, och hur informationsutbytet mellan nationella, regionala och privata aktörer inom hälsa, vård och omsorg fungerar.

C.A.G Hälsa, vård och omsorgs affärsområdeschef Marcus Claus berättade om de främsta trenderna och utmaningarna vi just nu ser inom vår sektor. Vi har en förändrad demografi med en befolkning som både är åldrande och som har fler kroniska sjukdomar. Hälso-, sjukvård och välfärd har brist på resurser, framförallt i form av personal. För att kunna möta utmaningarna behövs förnyade arbetssätt och användning av nya teknologier. Förhoppningarna på hur ny teknologi, den stora mängden data som finns tillgänglig och samhällets digitalisering, kan hjälpa oss att möta utmaningarna är stora. Men där står vi inför ännu en stor utmaning med ett rättssystem som inte hängt med den teknikutveckling som sker och som behöver moderniseras. Marcus gick igenom juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk interoperabilitet, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna möta utmaningarna vi står inför. Det pågår ett antal positiva initiativ på hög nivå för att bidra till detta, och som exempel nämndes arbetet med den Nationella läkemedelslistan och Nationella vaccinationsregistret. Marcus berättade också om hur vi på C.A.G Healthcare med vår expertis hjälper innovativa privata aktörer, bland annat nätläkare, som utvecklar avancerade digitala lösningar.

Vi på C.A.G Healthcare är glada över att ha fått dela med oss av vår kunskap inom e-hälsa och hälsoinformatik. Det är viktigt med samverkan mellan industri, näringsliv och akademi och vi tycker det är roligt att visa studenterna hur det framtida arbetslivet kan se ut. Dessutom var det inspirerande att få diskutera alla bra och spännande frågor som studenterna hade med sig.

 

Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

X
X