C.A.G skapar mervärden för kunderna med partnerskapsmodell

Inom IT-branschen är konsulter som säljs på timbasis vanligt förekommande för längre avtal. Många ramavtal sker också enligt denna affärsmodell men vi ska inte glömma att det även finns andra sätt att sälja konsulttjänster på. Sätt som kan skapa mervärden, samtidigt som det tillåter leverantörerna att röra sig uppåt i värdekedjan. Sätt som inom IT, bygger på att verkligen förstå kundernas verksamhetsbehov och utifrån dessa leverera innovationsledning, utveckling, drift och support löpande; där man tillhandahåller en hel funktion på abonnemangsform. I denna modell finns mycket att vinna för bägge parter.

C.A.G skapar mervärden för kunderna med partnerskapsmodell

C.A.G skapar mervärden för kunderna med partnerskapsmodell 1200 600 C.A.G

Leverera vad kunden faktiskt behöver

I alla år har IT-branschen genom specifikationer försökt förutspå och vägleda kundens framtida behov vilket är ett tidskrävande och svårt arbete. En siffra som beskriver hur svårt, är att nästan hälften av all mjukvara som levereras inte används. Detta ofta beroende på att kunden inte vet vad som faktiskt behövs och att kravbilden förändras kontinuerligt. Om vi istället kan få till en kontinuerlig leverans och bli kundens IT-partner, förskjuts diskussionen från att handla om den stora halvårsleveransen, till att mer handla om vad vi kan förbättra för verksamheten nästa vecka. Kontinuerlig leverans ger båda parter en ökad flexibilitet, vilket för oss konsulttjänstleverantörer innebär att vi enklare kan flytta personal mellan olika uppdrag beroende på behov. I slutändan betyder det att vi i högre grad kan leverera vad kunden faktiskt behöver.

 

Leveranskapaciteten ökar

Med ett bättre funktionstänk kan kunderna snabbare dra nytta av leveranserna om dessa kan baseras på grundfunktionalitet vilka anpassas till varje kunds verksamhetskrav och behov. Med ett kärnteam ute hos kunden samt remote:a team kan leveranskapaciteten ökas då utvecklingstiden optimeras. SaaS lösningar blir allt vanligare för företag att köpa in som stöd för verksamheten men med den nackdelen att verksamheten får anpassa sig till SaaS-lösningens handhavande. Att kunna få anpassade SaaS-tjänster är något som börjar efterfrågas och som C.A.G allt oftare levererar till kunderna. Kunden kan helt fokusera på funktionen som verksamheten behöver och C.A.G  levererar funktionsansvaret.

 

Förbättrad kundrelation med partnerskapsmodell

Partnerskapsmodellen innebär att kund och partner över tid lär känna varandra bättre och bättre med resultatet att nya funktioner tar kortare tid att införa och resultaten blir bättre. Detta i kombination med ett agilt införande där funktionerna itereras fram gör att verksamheten kan dra nytta av resultaten kontinuerligt samt att medarbetarna blir mer innovationsbenägna då man ser att ens önskemål ageras på. För bolag som vill komma framåt och vinna marknadsandelar, måste IT-processerna för att stötta medarbetarna och verksamheten vidareutvecklas kontinuerligt, och det är de förutsättningarna en partnerskapsmodell bäddar för.

Kontaktperson

Daniel Marell

+46 70 563 10 52

daniel.marell@cag.se

X
X