Den moderna projektledaren är både agil och traditionell

Erik Jacobsson är en av våra nya seniora konsulter på C.A.G MER och som har en yrkesmässig bakgrund inom två svenska storbanker med +10 års erfarenhet i rollen som projekt- och programledare. Här delar han med sig av sin erfarenhet och tankar.

Den moderna projektledaren är både agil och traditionell

Den moderna projektledaren är både agil och traditionell 576 658 C.A.G

Utifrån mina erfarenheter har jag under lång tid varit delaktig i den agila förändringsresan. Kunderna (både privatpersoner och företag) har idag högt ställda förväntningar på att kunna hantera stora delar av sina bankbehov helt digitalt, antingen i internetbanken eller direkt i telefonen, detta utan att vara beroende av bankpersonal eller några manuella processer. Förväntningarna på att nya digitala tjänster lanseras i en allt snabbare takt med hög kvalitet, är stora, men där all funktionalitet inte behöver finnas på plats vid första lanseringen.

 

För att möta dessa förväntningar väljer storbankerna bland annat att effektivisera sitt arbetssätt och sina leveransorganisationer, där de går ifrån ett traditionellt arbetssätt till ett agilt. Det är inte en lätt resa och det handlar inte bara om processerna, metoderna och verktygen utan också om kulturen och det mindset som medarbetarna har. Bankerna står mitt i denna förändringsresa och några av de utmaningar som jag har observerat är;

  • Många processer stödjer fortfarande inte det agila arbetssättet. Ett klassiskt exempel är budgetprocessen som bestäms kalenderårsvis och vanligtvis långt innan utvecklingen påbörjas
  • Förmågan att kunna hålla ihop större initiativ över flera enheter – möjligheten att kunna skala upp
  • Avsaknad av riktiga cross-funktionella team
  • Bristande kommunikation inom och emellan teamen
  • Mognaden inför det agila arbetssättet – teamen behöver ta större ägarskap
  • Skifte i kultur och mindset hos personalen

 

I och med att omställningen till ett agilt arbetssätt pågår är arbetssätten och metoderna nu fler än tidigare. Mognaden och takten på transformeringen inom organisationerna varierar kraftigt och inom samma organisation arbetas det både traditionellt, agilt utifrån egna ramverk och enligt etablerade ramverk så som SAFe, m.m.

 

Vad innebär då det agila arbetssättet och de utmaningar som återstår att hantera för en modern projektledare? Enkelt uttryckt så handlar det om att vara flexibel och anpassa sig till de förutsättningar som finns. Det handlar om att kunna hantera situationer där vissa processer fortfarande inte är helt agila, eller där leveransorganisationerna befinner sig på olika mognadsnivåer i sin agila resa. Men också att vara en god ambassadör och stötta organisationerna på deras resa till att bli mera effektiva.

 

Självklart har det agila arbetssättet förändrat projektledarens roll och synen på projekt. Dock är mina erfarenheter att det fortfarande är lika nödvändigt att hålla ihop och koordinera aktiviteter och initiativ som tidigare. Det är också extra viktigt i de fall där leveransen har beroende till flera agila tåg, flera leveransorganisationer eller externa leverantörer och partners. I dessa situationer är det viktigt att det finns en öppen kommunikation och koordinering mellan alla team, en gemensam förståelse för målet och den eventuella förväntade roadmapen. Och det är precis här den agila projektledaren fyller viktiga behov i dagens agila initiativ. Utan dessa förutsättningar är risken hög att teamen kommer att prioritera annorlunda och levererar i osynk, vilket kan leda till försenade leveranser till kund och med lägre kvalitet.

 

Vid pennan/Erik Jacobsson, Senior Business Consultant C.A.G MER

Kontaktperson

Annika Rogneby

+46 70 687 33 08

annika.rogneby@cag.se

X
X