Den nationella läkemedelslistan – en kamp mot klockan

Ett stort ämne under Vitalis-konferensen var att det i juni 2020 ska införas en ny lag om nationell läkemedelslista som då ersätter den gamla lagen om receptregister och läkemedelsförteckning. Till dess ska det finnas en framtagen lösning och samtliga aktörer måste vara anslutna senast juni 2022.

Den nationella läkemedelslistan – en kamp mot klockan

Den nationella läkemedelslistan – en kamp mot klockan 1200 600 C.A.G

Med en nationell läkemedelslista får vården, apoteken och patienten tillgång till samma information om en patients förskrivna läkemedel. Därmed blir det exempelvis enklare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel.

Men frågorna som måste lösas är många: Räcker tiden? Mer än 45 receptsystem måste anslutas annars riskerar det dubbeldokumentation och försämrad funktionalitet. Vem tar ansvar för uppföljning eller hantering av patientens egna receptfria läkemedel? Kunskapsstöd? Många diagnoser och många läkemedel i kombination med en åldrande befolkning gör förskrivningen av läkemedel allt mer komplex, så det behövs en helhetslösning som förklarar regelverken både för vårdpersonal och patienterna.

Vi är stolta att få vara engagerade i detta viktiga arbete. Tillsammans med eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SKL och Inera ska våra experter på läkemedelsinformatik och informationsarkitektur göra allt de kan för att nå målet i tid.

Hälsoinformatiker och informationsarkitekter från C.A.G har i många år arbetat med att ta fram tjänsterna som idag ger tillgång till patientens historik om ordinerade och förskrivna läkemedel, bland annat Nationell patientöversikt och Journalen via nätet. Vi arbetar också på uppdrag av SKL med den standardisering av hur läkemedelsinformation struktureras och med eHälsomyndigheten i arbetet med den stora satsningen på en nationell läkemedelslista som inkluderar information om både recept och uthämtade läkemedel.

Kontaktperson
X
X