Ett ovanligt bra bolag för konsulten

Att det är hård konkurrens om kompetenser på dagens IT-marknad är väl känt. Så vad gör C.A.G till ett så eftertraktat bolag för duktiga konsulter? Annika Rogneby, Sälj- och Marknadschef på C.A.G Group, ger några svar:

Ett ovanligt bra bolag för konsulten

Ett ovanligt bra bolag för konsulten 1920 1280 C.A.G

 

Varför trivs konsulterna så bra på C.A.G anser du?

C.A.Gs strategi med självständiga bolag som verkar under en stark koncern ger många fördelar. Konsulterna får personligheten och den unika företagskulturen hos det enskilda bolaget, samtidigt som koncernens mångfald ger ett brett utbud i form av kompetensnätverk, samarbeten, ramavtal och sociala aktiviteter. De får helt enkelt det lilla i det stora. Ända sedan koncernen grundades 2005 har målet varit att vara ett bolag för konsulterna, och det märker alla som jobbar här.

 

Du kom själv som trainee till ett av C.A.Gs dotterbolag redan 2001, hur har din resa sett ut sedan dess?

Jag började fyra år innan C.A.G bildades och redan då fanns den familjära stämningen i bolaget. Vi utbildade, hjälpte och värnade om varandra, vilket är något vi har varit bra på att ta med oss under koncernens utveckling. De första dryga 10 åren arbetade jag som konsult och axlade sedan konsultchefsrollen i samma dotterbolag. Under min tid på C.A.G har jag hunnit göra två utflykter till andra arbetsplatser men har snabbt kommit tillbaka då C.A.G är så mycket mer än bara en arbetsplats. Jag har helt enkelt längtat tillbaka för mycket. Sedan början av detta år arbetar jag i moderbolaget med marknad och försäljning. Det känns roligt att få vara med i den fortsatta utvecklingen av en koncern som hela tiden sätter konsulten i fokus.

 

”Passion för utveckling” är C.A.Gs motto. Vad innebär det i praktiken?

Vi ligger alltid i framkant av utvecklingen. Det vi alla har gemensamt på C.A.G oavsett våra roller, är den starka drivkraften att hela tiden växa och nå nya mål. Stora resurser läggs på att möta varje enskild konsults kompetensutvecklingsbehov. Det görs exempelvis genom kompetensnätverk, individuella utvecklingsplaner, gemensamma utbildningssatsningar, mässor, kurser, frukostseminarier eller varför inte genom gemensamma labbar? Det är medarbetarna själva som sätter spelplanen utifrån tid, behov och mål. Att vi sedan har utbildningar i vårt utbud försämrar inte förutsättningarna till utveckling.

 

Du menar att C.A.G är en familjär koncern, kan du utveckla det?

På C.A.G är det självklart att konsulterna inom varje dotterbolag känner varandra väl och bryr sig om varandra. Det handlar även om att vara en del i en yrkesgemenskap, ha kollegor man trivs med, ledare som lyssnar och som finns där för att förenkla det dagliga arbetet. Att ha en bra balans i livet är också en viktig del – på C.A.G ska du kunna ha ett optimalt uppdrag samtidigt som familj och fritid inte kommer i kläm.

 

Långsiktighet är ett av C.A.Gs kärnvärden. Vad betyder det i vardagen för konsulten på C.A.G?

Att konsulten har ett givande och utvecklande uppdrag är A och O för att kunna göra ett bra jobb. Hos oss hamnar ingen konsult i oönskade uppdrag och inga slentrianmässiga förlängningar görs. Individuella förutsättningar till kompetensutveckling, ett positivt arbetsklimat och en god balans mellan arbete och fritid är andra viktiga aspekter av vårt arbete för hållbarhet. För att lyckas med detta krävs lyhördhet från våra bolag och ledare, något vi fäster stor vikt vid och som syns i våra årliga medarbetarenkäter och uppföljningar på individnivå. Jag tror att det är just vårt fokus på dessa långsiktiga värden som gör oss till den oslagbara arbetsplats vi är.

Kontaktperson

Annika Rogneby

+46 70 687 33 08

annika.rogneby@cag.se

X
X