Fältrapport från ett intressant och spännande uppdrag.

Två av våra duktiga specialister har haft förmånen att delta i ett mycket spännande uppdrag. Det är alltid extra kul att få höra mer om våra medarbetares vardag och vilka utmaningar de ställs inför. Här kommer därför en rapportering från fältet

Fältrapport från ett intressant och spännande uppdrag.

Fältrapport från ett intressant och spännande uppdrag. 4032 3024 C.A.G

Att byta informationssystem är en utmaning oavsett organisation. Att få chansen att vara med och byta ett flygoperativt system för samtliga av Sveriges största flygplatser är mycket mer än så. Vi känner oss stolta över att C.A.G fick förtroendet att leda implementationen och utbildning av det nya systemet.

Ett flygoperativt system styr informationstavlor, check-in, boarding samt var och när flygplanen skall parkera. Detta tillsammans med integrationer mot mer än 20-tal intressenter ställde krav på precision. Miljön är minutoperativ så det är inte helt lätt att hitta tillräckligt långa tidsfönster för byte av system. Projektet fick inte störa verksamheten och resenärerna. Men en kombination av minutiös planering och medarbetare som var utbildade var en framgångsfaktor.

Arbetet med implementationen började med att hitta förslag till tidsfönster utifrån gällande tidtabell som möjliggjorde bytet. När tidsfönstret var beslutat så börjar planeringen och schemaläggningen av utbildning av flygplatsens personal och marktjänstbolagens personal.

Den tekniska implementationen följer alltid ett strikt schema på minutbasis när den skall ske. Parallellt med detta så finns ett team på plats som kontrollerar att informationstavlorna har bytt system, att de visar rätt information, att datorer som finns på flygplatsen når det nya systemet och allt annat som behöver fungera för flygplatsens operativa verksamhet.

C.A.Gs uppdrag var att implementera och utbilda personalen på 10 flygplatser av varierande storlek. Den minsta flygplatsen hade ca 20 ankomster och avgångar på ett dygn och 10 stycken informationstavlor medans den största flygplatsen hade ca 600 ankomster och avgångar per dag och ca 1300 stycken informationstavlor så projektet var tvunget att variera mellan 15-75 personer beroende på vilken flygplats som skulle implementeras.

Utbildningsmaterialet fick vi hjälp av operativa specialister från flygplatshållaren att ta fram.

Utbildningen bedrevs lokalt på varje flygplats och antalet elever varierade mellan 30-600 medarbetare. Utbildningarna varierade mellan klassrumsutbildning till hands-on utbildning i Check-In och Gate.

Projektet levererades på utsatt tid med endast en rapporterad försening på 3 minuter som berodde på implementationen. Projektet blev väldigt lyckat för flygplatshållaren.

X
X