KubeCon+CloudNativeCon 2019 Barcelona

KubeCon+CloudNativeCon 2019 Barcelona

KubeCon+CloudNativeCon 2019 Barcelona 4012 1729 C.A.G

KubeCon+CloudNativeCon är en konferens som kontinuerligt rullar runt hela världen med en frekvens om tre gånger om året: I Europa, USA och Asien. Nyss avslutades den i Barcelona, och vi kan samla ihop intrycken.

Det var första gången vi var på denna konferens. Vi och åtta tusen andra illat^h^h^h^hledigt klädda män (män i överväldigande majoritet tyvärr, ett problem för branschen) med ryggsäckar som såg ut som oss, som slussades runt i parallella rulltrappor, i jakt på fika, som likt mjölkdisken i en livsmedelsbutik placerats längst bort bakom sponsorernas montrar. Men det är förmodligen en välgärning att hitta på olika sätt så att vi dataskärmsarbetare är tvungna att röra på oss ibland.

Jag är tagen av konferensen på flera sätt. Först helt enkelt av storleken, men även bredden av ämnen, antal olika företag och föreläsare och samtidigt den samlade kraften av allt vi har gemensamt, att vi alla känner att vi står på shoulders of giants men när vi ser oss omkring så är dessa giants våra kollegor, såna som vi, som har viljan, förmågan och som delar en gemensam strävan att skapa sådant som andra kan använda och stå på, i flera led. Det här en av de gånger som världen känns liten, som att vi allihop delar samma förutsättningar och delar samma resa, oavsett var vi kommer ifrån.

 

Alla företag och organisationer av vikt har slagit in på samma väg, inkluderande Oracle, IBM och Microsoft. Och Kubernetes i molnet är dessutom den dominerande framtidsstragegin för alla. IBM är där redan nu med massiv kraft. Microsoft och Oracle ligger en bit efter, förmodligen eftersom de historiskt har en del att släpa på, men har nu enligt var jag kan se fått upp farten, åtminståne Microsoft. Microsoft hade flera bra föreläsare.

Docker, som Kubernetes bygger på, har gett oss att alla plattformar och programmeringsspråk är med på det här tåget, även .NET och C#.

 

Att två konferenser är ihopslagna till en är målande för det som händer nu:

 

  1. Allt är på väg upp i molnet
  2. I molnet (även där) eftersträvar vi så enkla och naturliga lösningar som möjligt, företrädelsevis sådana som är födda i molnet (Cloud Native)
  3. Cloud Native är sedan förra året i princip likställt med Kubernetes (“Kube” i “KubeCon)

 

Andra lösningar vi nu ser är då bara temporära, eftersom det är mot Cloud Native och Kubernetes vi är på väg.

 

Citat från en keynote: Kubernetes is a cloud native platform for building platforms

 

Tekniskt dominerades konferensen dels av Service Mesh och dels om olika sätt att utöka Kubernetes för att i framtiden bygga ännu bättre platformar. Machine Learning på Kubernetes hade också en framträdande plats.

 

Service Mesh implementeras av Istio, tätt jagad av Linkerd. Service Mesh är en teknik som löser flera problem som är kopplade till dels säkerhet och compliance utan att våra nyttotjänster behöver förändras eller att vi som utvecklare behöver förstå hur avancerade säkerhetsprotokoll fungerar. Dels ger oss mer avancerade tekniker för deployment av tjänster. Tekniken är nu såpass mogen att vi även i enklare Kubernetes-miljöer inte behöver fundera så mycket utan direkt kan lägga på en Service Mesh att gradvis växa i.

 

Highlights av vad en Service Mesh erbjuder:

  • Kryptering och autensifiering av anrop mellan tjänster (mTLS)
  • Auktorisering med endpoint-granularitet (man deklarerar att tjänst X får ropa på GET /foo på tjänst Y men får inte accessa andra delar av API)
  • Avancerade deployment-strategier som Blue/Green, canary deploy, traffic split, shadow traffic
  • Visualisering av vad som är deployat på ett kluster

 

Just nu är det 38 projekt runt Kubernetes och Cloud Native Foundation. Det märks att det är bra tryck i de här ekosystemen nu. Kartan är överväldigande:

 

Beträffande Faas och Serverless upplever jag att det fortfarande inte riktigt har lyft. Jonas Bonér från Lightbend (Akka-skaparen) höll en strålande föreläsning i ämnet med undertiteln Towards Stateful Serverless.

Det händer mycket kring monitorering, loggning och tracing. Några intressanta projekt att hålla koll på här är TeleMetry, Grafana Loki, Jaeger och Kiali.

 

En massiv flod av sessioner var relaterade till Machine Learning, där majoriteten handlade om eller relaterade till dels Kubeflow som är machine learning plattformen (just nu bestämd form singularis) på Kubernetes, dels GPU-stöd på Kubernetes.

 

Kubeflow implementerar machine learning pipelines med stöd för de vanliga stegen inom ML: Datainsamling, datapreparering, träning av modeller, evaluering av modeller och slutligen att serva (köra) modellerna i produktion. Inom detta resurshungriga applikationsområde passar Kubernetes funktioner för autoscaling och stödet för att köra långa jobb bra. Pipelines för machine learning på Kubernetes har förvånande många likheter med utvecklings- och deployment pipelines för mikrotjänster.

 

Minnesvärt var CERN som under en keynote återupptäckte Higgs-partikeln live på scenen på några få minuter med hjälp av ett Kubernetes-kluster på 25000 CPU-kärnor.

Konferensens vinnande citat är: Culture eats strategy for breakfast

 

Vid pennan/Daniel Marell tillsammans med Mikael Sennerholm

Kontaktperson

Daniel Marell

+46 70 563 10 52

daniel.marell@cag.se

X
X