Livsviktiga IT-ronder

Förändringar är inte alltid lätt – även om det i slutändan medför förbättringar. Det stora skifte som en allt mer digitaliserad vårdapparat innebär, kräver sin förändringsledning. Idag är det inte ovanligt att vårdanställda hanterar upp till ett tjugotal olika system dagligen.

Livsviktiga IT-ronder

Livsviktiga IT-ronder 1200 600 C.A.G

I Blekinge och på flera andra platser i landet, har man nu testat något som fått namnet IT-ronden, där representanter från systemleverantör och IT-ansvarig går runt och ser så att alla IT-system i verksamheten fungerar och svarar på frågor användarna kan ha. Den typen av proaktivitet har haft många positiva konsekvenser, däribland färre IT-relaterade problemärenden och mindre IT-relaterad stress. Även samarbetet mellan IT och vården har förenklats och det blir färre missförstånd. Nu diskuteras hur IT-ronden kan gå från projekt till en del av digitaliseringen och den ordinarie verksamheten.

Under Vitalis eHälsokonferens presenterades viktiga punkter att tänka på vid införandet av ett modernt vårdinformationssystem ur ett förändringsledningsperspektiv. Den första och mest underskattade utmaningen vid systembyte som togs upp var just resursåtgången. För att lyckas vid införandet av nya IT-system krävs att resurser i form av representanter från både verksamhet, systemleverantör och projekt tillåts lägga tid. Speciellt i det initiala skeendet.

Initiativ som IT-ronden svarar upp mot det behovet och kan i slutändan leda till ett mer framgångsrikt systeminförande. Andra viktiga aspekter av förändringsledning som tas om hand med hjälp av införande av IT-ronder är förberedandet av användarna, i det här fallet vårdpersonalen, samt information och uppföljning. Om kontakten tillåts vara kontinuerlig och proaktiv, får man igen kostnaden för de extraresurser insatser som IT-ronden innebär.

När vi arbetar med framtagandet av nya IT-stöd inom hälsa, vård och omsorg, är det allt vanligare att våra specialister under några dagar deltar i s.k askultering hos våra uppdragsgivare. Under askulteringen följer vi vårdens personal för att se och lära hur verksamhet och teknik möter varandra vilket ger en bättre förståelse för vad som kan göras bättre och mer användbart.

Kontaktperson
X
X