Machine learning och AI

Person som skriver kod på laptop

Det pratas mycket om machine learning och AI idag. För att få en bättre förståelse har några av oss intresserade test- och javaspecialister börjat titta närmare på vad det är. Efter lite efterforskningar hur man snabbt får förståelse i ämnet kom vi fram till att Andrew Ng’s kurs på Coursera var ett bra sätt att starta.

Machine learning och AI

Machine learning och AI 1200 600 C.A.G

Vi har nu slutfört kursen och fått övergripande kunskap i ämnet. Vi träffades regelbundet under de 11 veckor kursen pågick och diskuterade och laborerade med de nya kunskaperna i ämnet.

Kursen gick igenom de huvudsakliga indelningarna Supervised- och Unsupervised learning, inom teknikerna regressionsanalys, klassificering och neurala nätverk. Kursen blandade teori med praktiska övningar som inlämningsuppgifter. Det blev till att gå tillbaka till skolbänken för att minnas linjär algebra med matriser och vektorer igen.

Sammanfattningsvis var det en bra kurs som gav en bra grundkunskap i ämnet machine learning. Det är ingen magi men för att kunna använda det måste man förstå sin data. Dålig data in = dålig data ut, men det är som det alltid varit.

Detta var bara början, nu fortsätter resan mot bättre lärande.

Kontaktperson

Annika Rogneby

+46 70 687 33 08

annika.rogneby@cag.se

X
X