Spaning från Almedalen – reformering av primärvården

Vården i Sverige är idag sjukhustung och inte patientcentrerad. En reformering av primärvården är i stort fokus här på Almedalen med bl.a. färsk överenskommelse från regering/SKL om en god och nära vård som lyfts fram.

Spaning från Almedalen – reformering av primärvården

Spaning från Almedalen – reformering av primärvården 2016 1512 C.A.G

Är begreppet primärvård förlegat när rätt vård till patienten ibland är att direkt få träffa en specialist? Samtidigt måste vi hushålla med vårdens resurser. Leder ökad tillgänglighet och marknadsföring av vårdtjänster till överkonsumtion är en befogad politisk fråga.

Tydligt är i alla fall att konsumtion av vård sker på flera olika sätt och att patienter själva vill ha ökad delaktighet i sin vård genom att exempelvis bidra med data och bli sedda som en viktig resurs.

Att informationen måste hållas samman och vilka tjänster som ska stödja det är en central fråga. Positiva spaningar är exempelvis framtidens 1177s modulära tänk, ökad patientcentrering och innovativa aktörers vilja att vara del av ekosystemet. Det råder enighet i debattpanelerna om att ökade satsningar på infrastruktur krävs men hur ska informationen hållas ihop? Tankarna som låg bakom Hälsa för mig, med ett personligt hälsokonto, känns mer relevanta än någonsin men vad som blir framtidens lösningar för alla informationsmängder är verkligen ovisst.

Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

X
X