Terminologen Henrik Nilsson förbättrar sjukvårdstolkningen på Grönland

C.A.G Healthcares terminologikonsult Henrik Nilsson är för andra året på uppdrag i Nuuk, Grönland. Vi fick tillfälle att träffa honom för att få veta mer kring hans terminologiuppdrag och hur det är att vara konsult på Grönland.

Terminologen Henrik Nilsson förbättrar sjukvårdstolkningen på Grönland

Terminologen Henrik Nilsson förbättrar sjukvårdstolkningen på Grönland 960 540 C.A.G

Hur hamnade du som konsult i Nuuk, på Grönland?

Som terminolog befinner man sig ofta i de mest skiftande sammanhang, särskilt om man också som jag undervisar i ämnet terminologilära. För andra året i rad är jag tillbaka på Ilisimatusarfik/Grønlands universitet som gästlärare i just terminologilära. Studenterna jag undervisar är blivande översättare och tolkar med medicininriktning. Behovet av tolkar och översättare är stort, särskilt inom hälso- och sjukvården och att då få vara med och utbilda kan inte bara förbättra vården utan är också en del av en större språkpolitik som syftar till att ge grönländskan större plats. Inte för att den inte är synlig – överallt används grönländska i olika sammanhang, men särskilt i Nuuk är det vanligt att också höra danska. Universitetet arbetar just nu med sin språkpolitik och redan första dagen fick jag medverka i en workshop om språkpolitik. Att jag får möjlighet att göra detta inom ramen för mitt arbete på C.A.G visar på ett företagsengagemang som också räcker långt utanför Sverige. C.A.G kan genom detta bidra till att på sikt förbättra sjukvårdstolkningen i Grönland och med det förhoppningsvis göra vården bättre och mer tillgänglig för Grönlands invånare.

Vad består uppdraget av?

Jag undervisar intensivt fyra förmiddagar i veckan, i två veckor. Själva undervisningen sker på danska (som tur var har jag läst danska till kandidatnivå och efter någon dag går det allt lättare även att prata), men den terminologiska metoden som sådan är inte språkbunden. Däremot får studenterna och deras ordinarie lärare, Arnaq Grove, diskutera de grönländska lösningar de har funnit på mina övningar och de nya termer de har skapat och sedan berätta för mig. En del terminologiska principer är också anpassade efter västeuropeiska språk och passar inte helt in på grönländska som är ett polysyntetiskt språk som följer en annan struktur än många andra språk. Till exempel blir det svårare att skilja mellan term och definition eftersom ett ”ord” på grönländska ofta motsvarar en frasliknande förklaring på danska. Universitet är högmodernt med smarta skrivtavlor i varje rum, ett välförsett bibliotek och en modern, men något brutal arkitektur. Jag har ett kontor som jag delar med några av de andra gästlärarna från utlandet.

Hur är det att arbeta i Nuuk?

Jag har fått en fin lägenhet mitt i stan och därifrån ser jag ut över den gamla kolonihamnen. Det är ett speciellt ställe som både minner om norra Sverige men också om mindre fiskesamhällen på svenska västkusten. Imponerande berg runtom och ibland små isberg som flyter i havet – och ett minst sagt ombytligt väder. Det ger också en speciell känsla att känna sig lite isolerad eftersom man enbart kan besöka andra platser i Grönland genom att åka båt eller flyga. Inom själva Nuuk är det dock enkelt att förflytta sig med bussen. Jag hade också turen att få hänga med på en nybörjarkurs i grönländska under min vistelse så nu kan jag åtminstone säga Ilisimatusarfimmi sulivunga (jag arbetar på universitetet), hej och tack, beställa, berätta vad jag har på mig och räkna till 12 (därefter är det danska räkneord). En rolig detalj är uttrycket ”imaatoq” som används när man behöver en paus i en konversation eller inte riktigt vet vad man ska säga (alltså typ ”ehhh”). Långt ord utan riktigt innehåll – som också kan böjas!

 

Vilka andra uppdrag arbetar du med just nu?

Vi på C.A.G Healthcare har nyligen lanserat två kurser och ett seminarium i terminologi i samarbete med C.A.G Senseus. Några av dessa kommer att genomföras under hösten. Jag arbetar också med två myndigheter kring deras ordlistor och deltar även i terminologigrupper med experter. Dessutom arbetar jag med utvecklingen av det nationella kliniska kunskapsstödet NKK på SKL. Det verkar som att behovet av tjänster som rör begreppsstrukturering och terminologi ökar – och det är roligt!

 

Fotograf: Jean Mathiassen och Henrik Nilsson

Kontaktperson

C.A.G Healthcare

contact.mawell@cag.se

X
X