Tiden mellan uppdrag spenderade jag bland molnen

Att ta tillfället i akt och kompetensutveckla sig när det finns tid mellan uppdrag är något som många av våra medarbetare tar fasta på. Här beskriver Johan Edlund, Verksamhetsarkitekt på C.A.G Novus vad han gjorde mellan uppdrag.

Tiden mellan uppdrag spenderade jag bland molnen

Tiden mellan uppdrag spenderade jag bland molnen 1920 1280 C.A.G

 

Att hamna mellan uppdrag är en del av verkligheten för oss konsulter. Det är definitivt inte en tid utan arbete. Även om tiden ute på uppdrag ger massor av erfarenhet är tiden mellan uppdrag minst lika viktig i ett kompetensperspektiv. Det är nu det finns tillfälle att skaffa sig ny kunskap och se till att man som konsult är fortsatt efterfrågad. Att den här luckan mellan uppdrag behövs är tydlig för vi lever i en värld där allt förändras snabbt.

 

Orden som trendar ute hos kunden var AWS, Docker, Selenium och automattester. Det tog jag fasta på och det innebär att jag de senaste veckorna för en väldigt rimlig peng har köpt utbildningstid hos Google, Amazon, Selenium och registrerade mig hos några andra aktörer som generöst bjuder på utbildning i sina tjänster.

 

De tre stora aktörerna inom molntjänster är Amazon (AWS), Google och Microsoft. Att jag dessutom valde Selenium beror på att vi som konsulter ofta kommer in i utvecklingsfaser och behöver lättanvända arbetsverktyg för automattester. Selenium erbjuder det på ett väldigt smidigt sätt.

 

Google vs Amazon

Även om alla pratar om Amazons tjänster AWS så började jag med en kort genomgång av Googles motsvarande tjänster. Som verksamhetsmänniska och projektledare så är det här nytt för mig. Fördelen med Google är att de erbjuder en väldigt inbjudande introduktion. Det var helt enkelt lätt att komma igång och börja förstå vad det innebär att flytta upp sina system i molnet. 

 

En länk till en bra introduktionsfilm för att komma igång kommer här: https://google.qwiklabs.com/focuses/563?parent=catalog

 

De första två övningarna som jag kan rekommendera är Cloud IAM: Qwick Start och Introduction to SQL for BiqQuery and Cloud SQL. Den första övningen gjorde att behörighetstilldelning hos Google blev enkel att förstå. Genom att kunna ställa in rätt parametrar kunde informationen delas på ett medvetet och kontrollerat sätt. Allt man gör i dessa testmiljöer är tillgängligt för alla om inte säkerheten sätts på rätt sätt. Den här övningen är lite av ett minimikrav för att börja labba.

 

Den andra övningen var otroligt spännande. Helt plötsligt hade jag genom att följa lätta instruktioner satt upp en SQL databas och började analysera resemönster hos cyklister i London. Det här var en imponerande upplevelse. Att på ett enkelt sätt och med Googles verktyg kunna undersöka en stor datamängd gav mersmak och framför allt en ökad förståelse för de möjligheter, som det som brukar kallas molnet innebär.

 

Den fortsatta resan hos Google innebar att jag snart också hade satt upp ett antal Linuxservrar som jag kunde ansluta till, ladda upp programvara och konfigurera precis som jag ville ha dem. Här någonstans blev det klart varför molntjänster är här för att stanna. Inga egna serverrum eller köp av dyra komponenter. Bara några enkla knapptryck så kunde jag ansluta till mina servrar på nätet. 

 

Efter framgången med att försöka förstå Googles tjänster så bestämde jag mig för att pröva Amazon och deras AWS. En erfarenhet jag fick var att Amazon kanske inte riktigt var lika pedagogiska i sitt upplägg som Google men samtidigt är jag kanske inte urtypen för den målgrupp de vänder sig till med sina tjänster. Efter en del rätt dumma misstag så snurrade i alla fall servern hos Amazon också och jag kunde ansluta med ett fjärrskrivbord, installera programvara och till slut få upp en webbserver som jag kunde anropa direkt från nätet. Här lärde jag mig dessutom en sak till. Det är bra att stänga av sina servrar när man inte använder dem för att inte de krediter man har köpt ska försvinna iväg. Man betalar för den tid som servrarna är uppe och kör.

 

Länken till den här labben kommer här:https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html

 

Genom att nu ha en webbserver uppe kunde jag ge mig i kast med att skriva de första automattesterna via Selenium. Här kom ytterligare ett verktyg till användning och möjligheterna att effektivisera testning blev uppenbara.

 

Nytt uppdrag med nyvunnen kunskap

Efter den här resan in i molnet har jag definitivt fått ny kunskap. Kanske inte på en sådan nivå så att jag kan hjälpa mina kunder i molnfrågor men kunskapen utgör definitivt en grund för att ställa nya frågor i ett projektperspektiv eller framför allt i ett informationssäkerhets/ISO 27000 perspektiv, vilket ligger mig varmt om hjärtat.

 

Det här är bara ett exempel på vad tiden mellan uppdrag kan innebära i ny kunskap. Nu när jag är ute på nytt uppdrag så bär jag med mig en ökad kunskap i det som är en av huvudtrenderna hos våra kunder. Att flytta ut i molnet. 

 

Vid pennan/ Johan Edlund, Verksamhetsarkitekt C.A.G Novus

X
X