Vilken kultur vill vi ha?

Vilken kultur behövs i en modern organisation inom sektorn hälsa, vård och omsorg, där kunder och medarbetare delar en gemensam vision om att förbättra livet för människor? Det var utgångspunkten i en workshop med C.A.G Healthcares ledningsgrupp som hölls i veckan - en workshop med något annorlunda upplägg.

Vilken kultur vill vi ha?

Vilken kultur vill vi ha? 1439 1126 C.A.G

Många av våra medarbetare drivs just av vetskapen om att vi varje dag är med och förbättrar svensk hälsa, vård och omsorg för oss alla; både för invånare, patienter och alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Stort fokus låg därför på hur vi, på bästa sätt, tar tillvara idéer, energi och kraft hos alla våra medarbetare. Hur ger vi alla inflytande, riktar den inre kompassen, agerar snabbt och smart? Vad innebär självledarskap, ”att vända pyramiden” och ”fiskstimsliknelsen”? Sektorn hälsa, vård och omsorg befinner sig i snabb utveckling. Därför fokuserade workshopen också på hur vi ska reagera, prova och agera snabbt på nya möjligheter för att inte fastna i gamla mönster.

En mycket spännande dag som gav många nya insikter att ta med oss i vårt fortsatta arbete.

Kontaktperson

Lena Boström

+46 73 078 42 30

lena.bostrom@cag.se

X
X