IREB: Certifierad Kravhanterare

IREB: Certifierad Kravhanterare 1949 739 C.A.G

Grundnivån i IREB:s certifieringsprogram ger en grundläggande kunskap om kravledning och kravutveckling, en vital del för att både kunna utveckla eller upphandla mjukvara.

ÖVERSIKT

Du får insikt i alla delar av kravarbetet: insamling, behandling och nedbrytning, granskning och förändring. Du får också en inblick i de olika rollerna och deras ansvar samt olika metoder, verktyg och hjälpmedel.

Grundnivån är lämplig för alla som har kontakt med krav, exempelvis projektledare, utvecklare, kvalitetsansvariga och systemansvariga.

Kursupplägget är teori varvat med praktiska övningar samt en övningstentamen, vilket ger en god förutsättning att klara certifieringen enligt IREB:s grundläggande nivå. För att ytterligare underlätta att du når dina mål, har vi dessutom tagit fram en stor mängd instuderingsfrågor.

I anslutning till kursen finns det möjlighet att certifiera sig på IREB:s grundnivå. Examinationen hålls i anslutning till kursen

I utbildningen ingår även kursplanerna på svenska och engelska i form av ljudböcker, samt boken ”Requirements Engineering Fundamentals”, som är baserad på IREB:s kursplan. Du får även ta del av introduktionen till utbildningen och tips inför certifieringen i form av video för att vi ska kunna starta lärandet direkt när vi träffas i klassrummet.

KURSINFO

Kursinformation för nedladdning [PDF]

Kursanmälan
Det finns för närvarande inga schemalagda kurstillfällen.
X
X