ISTQB: Certifierad testare

ISTQB: Certifierad testare 1949 739 C.A.G

ISTQB: Certifierad testare är en naturlig startpunkt för dig som vill jobba med testning av programvara. Vi varvar teori med praktik för att du så snabbt som möjligt ska tillgodogöra dig dina kunskaper.

ÖVERSIKT

Kursen ger dig verktyg för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna bedriva test av programvara och förutom att bli certifierad kommer du kunna ta med en plattform för att kommunicera test.

Grundnivån riktar sig till dig som vill ha en grundläggande kunskap inom test av programvara, som till exempel projektledare, kvalitetsansvariga, kravutvecklare, kravledare, systemansvariga, utvecklingsansvariga, produktägare, chefer och testare.

I anslutning till kursen har du möjlighet att certifiera dig på ISTQBs grundnivå. Examination och certifiering sköts av ISTQBs nationella styrelse i Sverige; SSTB. En extra avgift tillkommer vid examination.

Kursanmälan
Det finns för närvarande inga schemalagda kurstillfällen.
X
X