Sambi- Identitetsfederation inom hälso-, sjukvård och omsorg

Sjuksköterska håller i en iPad

Sambi- Identitetsfederation inom hälso-, sjukvård och omsorg

1949 739 C.A.G

eHälsomyndigheten ställer krav på att alla aktörer som vill använda e-recept och läkemedelslistan är anslutna till Sambi (identitetsferderationen inom hälso-, sjukvård och omsorg). Syftet med Sambi är att uppnå en säker identitet & behörighetshantering vilket innebär att användarna bara behöver en inloggning för att ansluta till e-tjänster. Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att uppnå Sambis alla nyttoeffekter.

Översikt

Genom Sambis standarder och ramverk kan du effektivisera användandet och administrationen av e-tjänster. Detta gäller både användarorganisationer och leverantörer av e-tjänster. E-tjänsteleverantörer slipper administration av användare och behörigheter i e-tjänsten, och kan istället förlita sig på användarorganisationens (t.ex. vårdgivarens) uppgifter. Användarorganisationer kan hantera medarbetarinformation och behörigheter i sin egen användarkatalog.

  • Sambis fördelar utöver att användare bara behöver en enda inloggning:
  • Enkel integration mellan vård- och omsorgsgivare samt tjänsteleverantörer.
  • Tids – och kostnadsbesparingar genom minskad administration.
  • Säker behörighetshantering.
Kursinformation

Kursinformation för nedladdning [PDF]

Kursanmälan
07
maj
-07
maj
Sambi
X
X