Testtekniker för agila team

Testtekniker för agila team 1949 739 C.A.G

Med hjälp av den här kursen kommer du lära dig att bedriva test på ett effektivare sätt.

ÖVERSIKT

Antalet möjliga testfall ökar exponentiellt allt eftersom systemen blir mer komplexa och med hjälp av de här kurserna kommer du kommer lära dig att både bedriva test på ett effektivare sätt, strukturera ditt testande och hitta fler defekter på kortare tid. Testteknikerna ger dig verktyg att effektivt analysera och detaljera de agila kraven på ett sätt som förenklar säkerställandet av kvalitet genom test. Om du arbetar som verksamhets- eller kravutvecklare ger kurserna insikter om hur du kan skriva testbara krav, så testare och programmerare enklare kan definiera sina testfall.

Kursen Testtekniker för agila team täcker in de mest centrala testteknikerna du behöver kunna som medlem i ett agilt team. Efter kursen kommer du förstå vilka tekniker som passar in i agila miljöer, vilka fördelar de ger och hur du kan omsätta dem i praktiken. Den större delen av kursen bygger på praktiska moment där du får möjlighet att omsätta din nyvunna teoretiska kunskap i praktiken genom realistiska övningar.

Kursen riktar sig till dig som idag arbetar i eller tillsammans med ett agilt team. För att på bästa sätt tillgodogöra sig kursen är det bra om du har grundläggande erfarenhet av att arbeta i en agil miljö.

 

Kursanmälan
Det finns för närvarande inga schemalagda kurstillfällen.
X
X