Nyheter

Vårt nyhetsbrev ger dig senaste insikterna och uppdateringarna


SENASTE JOBBEN

CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank, som är bolagets Certified Adviser för [...]
Ramavtalet omfattar registrering av information om den materiel som FMV och Försvarsmakten anskaffar samt förvaltning av stödsystem. [...]
Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i CAG Group ABs (publ) [...]
Vår koncernchef och VD Åsa Landén Ericsson berättar vad som skiljer ut IT-konsultföretaget från konkurrenterna och hur C.A.G ska [...]
Åsa Landén Ericsson, VD, kommenterar: ”Vi är väldigt glada över att ha genomfört en framgångsrik nyemission och noteringsprocess. [...]
C.A.G har nyligen genomfört en nyemission inför listning på Nasdaq First North Premier. Nyemissionen tillförde Bolaget 70,0 MSEK före [...]
Sista teckningsdag i Erbjudandet var den 29 november 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 5 443 713 till 6 520 939 under [...]
Avyttringen följer vår strategi med fokusering på IT-specialistkonsulting i storstadsregioner samt verksamheter med en tydlig [...]
Regionen, tillsammans med deltagande kommuner och organisationer, bedriver hälso- och sjukvård inklusive tandvård, utövar kulturell [...]
Vår drivkraft att hela tiden bli bättre, tänka steget längre och hjälpa våra kunder till långsiktigt värde står alltid i fokus på [...]
X
X