Nyheter

Vårt nyhetsbrev ger dig senaste insikterna och uppdateringarna


SENASTE JOBBEN

Första dag  för handel är planerad till den 12 december 2018. Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet [...]
Styrelsen i CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 1 060 000 aktier samt [...]
Avyttringen följer vår strategi med fokusering på IT-specialistkonsulting i storstadsregioner samt verksamheter med en tydlig [...]
Regionen, tillsammans med deltagande kommuner och organisationer, bedriver hälso- och sjukvård inklusive tandvård, utövar kulturell [...]
Vår drivkraft att hela tiden bli bättre, tänka steget längre och hjälpa våra kunder till långsiktigt värde står alltid i fokus på [...]
Mycket är sig likt sedan den tidigare personuppgiftslagen, men medborgarnas rättigheter har stärkts och kraven på oss som företag i [...]
Det första steget i vår satsning har varit att utöka antalet lärare, nu är vi fem verksamma konsulter som gemensamt delar på [...]
Många företag står inför stora förändringar i och med den digitala transformationen. C.A.G Arete har sett en ökad efterfrågan av [...]
Digital verksamhetsutveckling är idag ett allt viktigare område för företag och organisationer som önskar effektivisera sina [...]
När vi senast pratade höll du på att förbereda dig inför VM i Montreal i oktober, hur gick det där? — Det gick väl inte riktigt som jag [...]
X
X