Nyheter
4 av dotterbolagen deltog varav C.A.G Arete hade två lag representerade, C.A.G Datastöd hade även de två lag och C.A.G Senseus och [...]
Som tidigare kommunicerats utgår en del av köpeskillingen i form av nyemitterade aktier i C.A.G. Styrelsen har därför med stöd av [...]
Fortsatt förbättrat resultat och starkt kassaflöde Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 124,6 (127,0) MSEK. Rensat för [...]
Viveka Ekberg har efter sex år som ledamot i styrelsen för CAG Group AB meddelat att hon lämnar sitt uppdrag i förtid. Utträdet sker [...]
Inför årets ÅFOR var vi väl medvetna om att det skulle bli mycket vind (eller tryck, som vi också säger). Vi var också mycket väl [...]
Är begreppet primärvård förlegat när rätt vård till patienten ibland är att direkt få träffa en specialist? Samtidigt måste vi hushålla [...]
Enligt SKL så läggs idag endast 3% av hälso- och sjukvårdens resurser på förebyggande vård. Levnadsvanor har, och ses ofta fortfarande, [...]
Bra diskussion om den snabba utvecklingen av olika slags hotbilder i Sveriges närområde, den politiska samsynen men även om [...]
På C.A.G Novus kontor i Nacka Strand bjöds det in till fest för att följa starten av ÅFOR/Gotland Runt, på bästa [...]
Så, bara några dagar kvar till ÅFOR-starten – hur går tankarna? Just nu är det mest väder och smådetaljer kvar på båten. Har vi fyllt [...]
X
X