Nyheter
Ökat resultat och stärkt kassaflöde Tredje kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 99,8 (97,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om [...]
Du har uppdrag hos Wallenius Marine som arbetar med utveckling av ett av världens första vinddrivna biltransportfartyg, vad innebär [...]
Du jobbar på C.A.G Senseus – hur länge har du varit där och vilken är din roll? Jag började på Senseus i maj 2018 så bra precis ett och [...]
Föredragshållare: Fredrik Edling, C.A.G Senseus
Både våra egna medarbetare och externt inbjudna fick lyssna till olika föredrag på temat: AI – din nya testkompis, [...]
Du är en av våra senaste tillkomna medarbetare som börjat hos C.A.G Senseus – berätta mer om dig? Jag är från Malmö och har bott här i [...]
På rubriken Fjärrstyrning, Fjärrsupport och Distansutbildning så höll Johan Hanna och Alexandra Dandenell, från C.A.G Engvall Security, [...]
Hur hamnade du som konsult i Nuuk, på Grönland? Som terminolog befinner man sig ofta i de mest skiftande sammanhang, särskilt om man [...]
Du gör din fjärde vecka på C.A.G, hur känns det så här långt? Jag har hunnit vara här snart en månad och hunnit landa lite på kontoret [...]
X
X