Nyheter
CAG Group AB (publ) och dotterbolaget C.A.G Contactor har nu certifierats enligt standarden ISO 14001 som handlar om miljöledning. [...]
Årsstämma med aktieägarna i CAG Group AB hölls den 6 maj 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning [...]
Notera att vi för enkelhetens skull enbart pratar om agila projekt vilka är 2x mer sannolika att avslutas med framgång jämfört med [...]
Det finns olika former av phishing-attacker och den senaste tiden har de blivit alltmer sofistikerade. Attackerna blir mer och mer [...]
  När åker ni till Tokyo för att förbereda er? Vi åker ungefär två veckor innan OS börjar vilket blir under juli månad. Vi kommer [...]
C.A.G Groups VD Åsa Landén Ericsson presenterar bolagets första kvartal 2021 och intervjuas därefter av aktieanalytiker Oscar Holm från [...]
Åsa Landén Ericsson presenterar delårsrapporten för kvartal 1 2021 i Finwires webcast  
Förvärv inom BI & Analytics, stark tillväxt och ökat resultat Första kvartalet i sammandrag [...]
Sverige står som segrare när den internationella cyberförsvarsövningen Locked Shields 2021 genomfördes. Lennart Engvall, VD för C.A.G [...]
CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Cadeia AB. Cadeia är specialister inom Business Intelligence & Analytics och [...]
X
X