Nyheter
Det blev verkligen en kväll i goda vänners lag då medarbetare från alla våra åtta dotterbolag samlades för en kväll tillsammans. [...]
  Varför trivs konsulterna så bra på C.A.G anser du? C.A.Gs strategi med självständiga bolag som verkar under en stark koncern ger [...]
Ökat resultat och stärkt kassaflöde Tredje kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 99,8 (97,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om [...]
Du har uppdrag hos Wallenius Marine som arbetar med utveckling av ett av världens första vinddrivna biltransportfartyg, vad innebär [...]
Du jobbar på C.A.G Senseus – hur länge har du varit där och vilken är din roll? Jag började på Senseus i maj 2018 så bra precis ett och [...]
Föredragshållare: Fredrik Edling, C.A.G Senseus
Både våra egna medarbetare och externt inbjudna fick lyssna till olika föredrag på temat: AI – din nya testkompis, [...]
Du är en av våra senaste tillkomna medarbetare som börjat hos C.A.G Senseus – berätta mer om dig? Jag är från Malmö och har bott här i [...]
På rubriken Fjärrstyrning, Fjärrsupport och Distansutbildning så höll Johan Hanna och Alexandra Dandenell, från C.A.G Engvall Security, [...]
X
X