Nyheter

Vårt nyhetsbrev ger dig senaste insikterna och uppdateringarna


SENASTE JOBBEN

Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården erbjuder många möjligheter, men också ett antal frågeställningar som måste hanteras med [...]
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har till uppgift att granska att befolkningen får en vård och omsorg som inte bara är säker, [...]
Katalogtjänst HSA är ett av de viktigaste stödsystemen för vård och omsorg i Sveriges samtliga landsting, regioner och kommuner. [...]
Syftet med SRS är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera personer med ökad risk [...]
Intygstjänster är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen och Försäkringskassan. SKL:s del i [...]
HIP, Health innovation platform AB, tillhandahåller mjukvarukomponenter som används för att underlätta och främja innovation för mindre [...]
I Sverige finns över 100 kvalitetsregister som används för att följa upp insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och [...]
C.A.G Mawells historia som samarbetspartner till SLL sträcker sig ända tillbaka till år 2000. En livstid i IT-sammanhang, vilket även [...]
OpenListon är ett webbaserat IT-system som hanterar all den information och de processer som förekommer i samband med vårdval. Med [...]
Den 22-23 november fanns C.A.G Mawell på plats på Armada – karriärmässan på KTH som varje år samlar över 11 000 studenter och nära 200 [...]
X
X