Nyheter

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev ger dig senaste insikterna och uppdateringarna


SENASTE JOBBEN

Spinnaker is currently one of the top CI/CD tools and is moving steadily forward, but because I’m currently happy with CircleCI I have [...]
Vi är både stolta och glada över att juryn för SvD Börsplus IPO-guide valde att ge C.A.G ett hedersomnämnande i kategorin Småbolag [...]
Att byta informationssystem är en utmaning oavsett organisation. Att få chansen att vara med och byta ett flygoperativt system för [...]
Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utdelning till [...]
Vår VD Åsa Landén Ericsson pratar på SvD Börsplus temadag – Digitala vinnare och presenterar var C.A.G står idag, våra fokuserade [...]
Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utveckling och [...]
Första kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 130,7 (129,7) MSEK, en ökning med 0,8%. Rensat för C.A.G Mälardalen som [...]
I samband med detta tillträder Johan Sunmo som ny VD för bolaget. Johan har lång erfarenhet från ledning och expertkonsulting inom Bank [...]
Vi inom C.A.G Hälsa, vård och omsorg ser ett stort intresse från studenter i framförallt hälsoinformatik och medicinsk teknik att komma [...]
Dimension är ett affärskritiskt portföljsystem för innehav i finansiella instrument för Alecta. Genom det nya avtalet tar Alecta del av [...]
X
X