Nyheter

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev ger dig senaste insikterna och uppdateringarna


SENASTE JOBBEN

CAG Groups (publ) årsredovisning för 2018 har idag publicerats på bolagets webbplats, www.cag.se, där den finns tillgänglig för [...]
Är IT-säkerhet eller Informationssäkerhet också din passion? Sist men inte minst – Vill du tillhöra ett skönt gäng? Hör av dig [...]
”Vi är väldigt glada att få välkomna Creades som ny storägare i C.A.G. Det är av stort värde att Bolaget får en långsiktig och [...]
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken [...]
Slutlig inlösen av utestående 24 000 köpoptioner har skett i C.A.Gs program 2017/2019, riktat till medarbetare inom C.A.G Group (publ). [...]
Vår koncernchef och VD Åsa Landén Ericsson intervjuas på Bolagsdagen den 14/3. Hon berättar mer om Q4 2018, våra nya bolag inom [...]
Andreas Theorell (Roder) Vilka är dina tidigare seglings-erfarenheter? Jag började segla när jag var 7 år, deltog på en mängd [...]
Anders Frisk Skeppare, stortrim, strategi/navigering på havet Vilka är dina tidigare seglings-erfarenheter? Jag har kappseglat i ganska [...]
  Interoperabilitet står högt på agendan, och behovet är så stort att myndigheterna i USA lagt ett lagförslag om att förbjuda [...]
Ett händelserikt år och ett starkt fjärde kvartal Fjärde kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 134,5 (110,5) MSEK, en ökning [...]
X
X