AP7-upphandling gav utdelning

Två män framför en datorskärm

I tuff konkurrens med andra nischade aktörer gick vi vinnande ur striden när Sjunde AP-fonden under hösten gick ut i offentlig upphandling. Det blev vår kompetens och branscherfarenhet som fällde avgörandet.

AP7-upphandling gav utdelning

AP7-upphandling gav utdelning 1162 563 C.A.G

Just kapitalförvaltning ställer särskilt höga krav på IT-drift. Verksamheten är aktiv dygnet alla timmar och då måste leverantören också vara det. Avbrott i drift kan innebära stora ekonomiska förluster, eller till och med kontraktsbrott, för förvaltaren. Det krävs också insyn i de krav som verksamhet, myndigheter och lagar inom den finansiella sektorn ställer på drift av verksamhetssystem och infrastruktur. Tack vare att vi tidigare samarbetat med Sjunde AP-fonden, såväl som andra aktörer inom finansindustrin, är vi trygga med att vi kan leva upp till de kraven och leverera med stabilitet över tid. Något som enligt Johan Dageryd från Sjunde AP-fonden har vägt tungt i valet av leverantör:

”Att valet föll på C.A.G har flera skäl. Först och främst har de kunnig och kompetent personal och goda erfarenheter och referenser från andra kunder inom vår bransch.

De har dessutom en hög servicegrad med ett brett spektra av IT-tjänster och sist men inte minst erbjuder de konkurrenskraftiga priser. Sammantaget innebär detta att vi kan känna oss trygga med vår IT-miljö och kan fokusera på det som är vår kärnkompetens; d.v.s. kapitalförvaltningen.”

Det nya avtalet innebär att vi står för leverans och drift av en komplett IT-plattform för Sjunde AP-fonden under de kommande tre (plus två) åren. Uppdraget är som sagt ett förnyat förtroende från deras sida, något som vår Key Account Manager Erik Sjölund ser som glädjande:

”Att få någons förtroende är förstås bra, men ett förnyat förtroende är alltid extra roligt. Det betyder att vi inte enbart utlovat resultat, utan är ett kvitto på att vi faktiskt levererat. Vi ser mycket fram emot ett fortsatt välfungerande samarbete med Sjunde AP-fonden under många år framöver.”

Kontaktperson

Magnus Fredholm

+46 8 785 23 71

magnus.fredholm@cag.se

X
X