Attraktivare Lärarförbund med stöd från C.A.G

C.A.G agerar beställarstöd åt Lärarförbundet inför upphandling av nytt IT-system. Det nya systemet ska förbättra processerna för internkommunikation och hjälpa Lärarförbundet att bli en attraktivare organisation.

Attraktivare Lärarförbund med stöd från C.A.G

Attraktivare Lärarförbund med stöd från C.A.G 1200 600 C.A.G

Sedan en tid tillbaka har C.A.G agerat beställarstöd till Lärarförbundet inför inköp av ett nytt IT-system för förtroendevalda. Målet med det nya systemet är att stödja Lärarförbundet i sitt utåtriktade arbete i syfte att bli en mer attraktiv och rekryterande organisation.

”Lärarförbundet har identifierat ett behov av ökad närvaro på arbetsplatserna genom fler och aktiva ombud. Det nya IT-systemet ska öka tillgängligheten för intern kommunikation och hjälpa såväl förtroendevalda som tjänstemän att träffa rätt i urvalet av prioriterade insatser. Det ska också vara ett stöd för uppföljning av genomförda insatser”, säger Tomas Täuber, VD, C.A.G Mälardalen.

”Vi är inne i en spännande förändring där ett nytt IT-system är en del. Stödet från C.A.G tillför ovärderlig kompetens”, säger Jeanette Forss, projektägare för projektet på Lärarförbundet.

C.A.G har lång erfarenhet av att arbeta med kravanalys och implementation av IT-system som bidrar till förbättrade arbetsprocesser hos företag. Med kompetens inom både verksamhetsutveckling på ett strategiskt plan och den rent tekniska implementationen har C.A.G en unik arbetsmetod som ger goda resultat.

”Lärarförbundet vände sig till oss för råd just för att vi har särskild kompetens inom verksamhets- och informationsarkitektur samt kravanalys. Det är alltid roligt att kunna vara med och bidra till hållbar nytta för en organisation”, säger Tomas.

Kontaktperson

Tomas Täuber

+46 70 841 86 69

tomas.tauber@cag.se

X
X