Avyttring av C.A.G Mälardalen AB

Bild över Västerås

C.A.G avyttrar dotterbolaget C.A.G Mälardalen till Headlight Invest AB per 1 juli.

Avyttring av C.A.G Mälardalen AB

Avyttring av C.A.G Mälardalen AB 1200 600 C.A.G

Avyttringen följer vår strategi med fokusering på IT-specialistkonsulting i storstadsregioner samt verksamheter med en tydlig kundsegmentsinriktning i de prioriterade kundsegmenten Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg och Försvar.

Headlight är ett konsultbolag som bedriver konsultverksamhet primärt i Örebro, Västerås och Borlänge och har cirka 65 anställda med en omsättning på 73 mkr 2017. Headlights befintliga Västeråskontor slås samman med C.A.G Mälardalen som därmed får en stabil struktur med en långsiktig kundbas. VD för den nya verksamheten blir Tomas Täuber, tidigare VD för C.A.G Mälardalen.

”Vi är nöjda med att C.A.G Mälardalen får en ny bra ägare i form av Headlight Invest. Vi kommer att fortsätta samarbeta med Headlight när gemensamma kunder och uppdrag ger tillfälle till det framöver”, säger Åsa Landén Ericsson, VD för C.A.G Group.

”Förvärvet av C.A.G Mälardalen ger Headlight en stark position på marknaden i Västerås. Vår ambition är att växa på våra befintliga orter och detta är ett viktigt steg i den satsningen”, säger Dan Larson, huvudägare i Headlight Invest.

Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

X
X