C.A.G Arete startar verksamhet inom IT-management

C.A.G fortsätter växa och utvecklas i snabb takt. Nu breddar C.A.G Arete sitt erbjudande och startar en verksamhet inom IT-management med fokus på kvalificerad projektledning och kravhantering. Erbjudandet är en bra komplettering till bolagets befintliga verksamhet inom agil utveckling av webbaserade system, intranät och BI-lösningar i Microsoftmiljö.

C.A.G Arete startar verksamhet inom IT-management

C.A.G Arete startar verksamhet inom IT-management 1763 882 C.A.G

Många företag står inför stora förändringar i och med den digitala transformationen. C.A.G Arete har sett en ökad efterfrågan av samarbetspartners som kan erbjuda allt från kvalificerad projektledning, förändringsledning och kravhantering till systemutveckling och förvaltning. För att tillgodose såväl befintliga som nya kunders behov togs därför beslutet om att utöka bolagets erbjudande med en verksamhet inom IT-management.

”I och med vårt nya verksamhetsområde finns vår kärnkompetens nu inom IT-management samt agil systemutveckling. Det gör att vi kan ta leveransansvar för hela projekt eller erbjuda specialister som kan hjälpa kunderna med kvalificerade behov i olika faser”, säger Mats Ågren, VD på C.A.G Arete.

Även fortsättningsvis kommer C.A.G Arete att arbeta med digital transformering av kundernas verksamhet genom integrering av Molnet, Mobilitet, Big Data/Analytics och Social Enterprise. Det nya verksamhetsområdet innebär även goda möjligheter till ett utökat samarbete med andra delar av C.A.G för att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar från krav och processanalys till utveckling, test och förvaltning. 

Det nya verksamhetsområdet innebär att ett flertal nya erfarna medarbetare med kunskap inom projektledning och kravhantering kommer att rekryteras under det kommande året.

Jag ser fram emot att genom vårt nya verksamhetsområde, kunna erbjuda våra kunder en större bredd och därmed ännu bättre kunna hjälpa dem att digitalt transformera sin verksamhet. Det känns också roligt med en ännu större mångfald av kompetens och erfarenhet inom bolaget, det kommer att berika oss alla”, avslutar Mats Ågren.

Kontaktperson

Mats Ågren

+46 76 811 31 00

mats.agren@cag.se

X
X