C.A.G förvärvar MER Consulting och växer inom bank och finans

Idag förvärvar vi majoriteten av MER Consulting. Det nya bolaget kommer att stärka vårt erbjudande mot den finansiella sektorn. MER Consulting har 50 anställda och är nischade IT- och verksamhetskonsulter inom områdena bank, finans och försäkring.

C.A.G förvärvar MER Consulting och växer inom bank och finans

C.A.G förvärvar MER Consulting och växer inom bank och finans 1200 581 C.A.G

MER Consulting har varit aktiva inom bank och finans sedan 1984 och i kundportföljen finns flera av Sveriges största banker och finansinstitut. Företagets specialistområden innefattar IT- och verksamhetsutveckling så som strategiarbete, kravanalys, systemutveckling och projektledning.

”Vi är redan starka inom den finansiella sektorn och med MER Consulting i koncernen kan vi skapa ett ännu högre värde för våra kunder och ta oss an fler specialiserade åtaganden framöver. Digitaliseringen inom finanssektorn accelererar snabbt och kraven från myndigheter, företag och konsumenter ändras hela tiden. Efterfrågan på nya och snabba digitala tjänster ökar i samma takt som konkurrensen hårdnar och tillsammans med MER Consulting kommer vi nu att kunna erbjuda en fullödig leverans på området”, säger Bo Lindström, styrelseordförande C.A.G-koncernen.

”Vår vision är att bli det ledande konsultbolaget inom bank och finans och tillsammans med C.A.G närmar vi oss det målet. Vår expertis inom området kompletterar perfekt C.A.G:s befintliga tjänster vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder avancerade helhetslösningar inom allt från strategi till drift och förvaltning. Tillsammans blir vi runt 90 konsulter som kan arbeta långsiktigt med fokus på kvalitet och kundnytta”, säger Markus Åkesson, VD MER Consulting.

Den avgörande faktorn i beslutet att förvärva MER Consulting var bolagets gedigna erfarenhet och engagerade ledning:

”MER Consulting är ett etablerat företag på en för oss intressant marknad med en driven företagsledning som inger ett högt förtroende och värderar sina anställda mycket, vilket är något vi alltid ställer som krav”, säger Bo Lindström.

Kontaktperson

Bo Lindström

+46 70 811 54 50

bo.lindstrom@cag.se

X
X