C.A.G Healthcare förbättrar de digitala vårdplattformarna

C.A.G hjälper nätläkare och utvecklare av digitala plattformar för e-tjänster och appar

C.A.G Healthcare förbättrar de digitala vårdplattformarna

C.A.G Healthcare förbättrar de digitala vårdplattformarna 1920 1280 C.A.G

Sedan ett par år arbetar vi med privata vårdgivare, innovativa nya företag och ”nätaktörer” som vill få fördel av den snabba utveckling som sker på nationell nivå generellt och inom specifika områden där vi har särskilt djup kunskap. Exempel på några privata vårdaktörer vi hjälpt är mittvaccin.se, Capio, Aleris, Kry, Genia, Cardiolex och ADDI.

 

Information gör de nya e-tjänsterna och apparna bättre!

Det ställs många krav på tillgång till säker och riktig information i de e-tjänster och appar som används i kontakten med invånare och patienter för rådgivning och vård via nätet. I Sverige gynnas innovation och utveckling av att vi har ett ”ekosystem” av en mängd gemensamma regelverk och (tekniska) tjänster för informationsförsörjning och samverkan (interoperabilitet). Det kan gälla standardisering och tillgång till journal- och läkemedelsinformation, personuppgifter och annan grunddata, säkerhetsfunktioner, listning och olika slags rapportering via digitala kanaler, exempelvis vaccinations- och infektionsinformation och kvalitetsregister. Problemet är att det inte är alldeles lätt att hitta och göra rätt.

 

Vi bidrar till snabbare innovation och utveckling

Vi gör arbetet enklare och bistår med rådgivning, stöd i samarbetet med andra aktörer och med expertis inom standardisering, informatik, lösningsarkitektur och integration. Vi kan även hjälpa till med utveckling och självklart också med implementation hos kunderna, exempelvis förändrings- och projektledningsarbete, krav och test.

C.A.G Healthcares konsulter har i snart 20 år arbetat med detta genom många uppdrag för myndigheter och andra nationella aktörer inom vården, såsom regioner, kommuner, privata vårdgivare och olika leverantörer. Det har gällt allt från att ta fram regelverk, sammanhållen journalinformation, läkemedelsfrågor, gemensamma standarder och referensarkitekturer, integrationslösningar, vårdval och listning, stödtjänster inom grunddata och infrastruktur, nationella e-tjänster för vårdpersonal och invånare med mera.

 

Tips

Sverige har en ganska unik situation jämfört med många andra när det gäller förutsättningarna för ökad interoperabilitet. Läs gärna även våra kommenterar i vårt white-paper från senaste HIMSS där vi deltog i svenska delegationen i februari 2019; [PDF]

 

 

 

Kontaktperson

C.A.G Healthcare

contact.mawell@cag.se

X
X